Hopp til hovedinnhold
Logo – Franzefoss Minerals
Søk

Miljøkalk

Miljøkalk er et produksjonsselskap som produserer kalk- og dolomittprodukter for et bredt spekter av industriprosesser og miljøapplikasjoner. Miljøkalk har fire produksjonsanlegg: Ballangen, Hamar, Hole og Eydehavn.

Kalk og dolomitt inngår i en rekke viktige prosesser i samfunnet og er blant samfunnets viktigste råvarer i så måte. Viktige bruksområder for kalk- og dolomittproduktene finnes i landbruket, industrien, bygg- og anleggsbransjen, i vassdragene, samt innen vann-, avløps- og røykgassrensing. I tillegg eksporteres betydelige volumer til tilsvarende markeder i utlandet.

Produksjonsanleggene ligger i tilknytning til forekomstene og de største markedsområdene. Dolomitten kommer fra vårt anlegg i Ballangen, mens kalkproduktene kommer fra våre anlegg på Hole (Toten) og Hamar. Produksjonsanlegget i Eydehavn er plassert nettopp der for å oppnå kortest mulige transportavstander til de største kundene og forbruksstedene.

Ballangen

Vårt produksjonsanlegg i Ballangen driver på én av Europas hviteste dolomittforekomster.

Hamar

Anlegget på Hamar ligger idyllisk til ved Mjøsa. Uttaket skjer i dagbrudd.

Hole

Uttaket i Hole skjer i dagbrudd. Kalksteinen fra denne rene forekomsten benyttes til vassdragskalking og kalkfiller til ulike industriapplikasjoner.

Eydehavn

Anlegget på Eydehavn er under utbygging. Forventet produksjonsstart er oktober 2018.

Kontaktpersoner

Nils-Petter Eriksen Daglig leder
tlf. +4791665240
nils-petter.eriksen@kalk.no
Trenger du hjelp? Legg igjen en beskjed, så kontakter vi deg!