Hopp til hovedinnhold
Logo – Franzefoss Minerals
Søk

Franzefoss Minerals

Franzefoss Minerals tre produksjonsanlegg i Ballangen, Hole og Eydehavn utvinner og produserer kalk- og dolomittprodukter for et bredt spekter av industriprosesser og miljøapplikasjoner.

Kalk og dolomitt inngår i en rekke viktige prosesser i samfunnet og er blant samfunnets viktigste råvarer i så måte. Viktige bruksområder for kalk- og dolomittproduktene finnes i landbruket, industrien, bygg- og anleggsbransjen, i vassdragene, samt innen vann-, avløps- og røykgassrensing. I tillegg eksporteres betydelige volumer til tilsvarende markeder i utlandet.

Produksjonsanleggene ligger i tilknytning til forekomstene og de største markedsområdene. Dolomitten kommer fra vårt anlegg i Ballangen, mens kalkproduktene kommer fra vårt anlegg på Hole (Toten). Produksjonsanlegget i Eydehavn er plassert nettopp der for å oppnå kortest mulige transportavstander til de største kundene og forbruksstedene.

Ballangen

Vårt produksjonsanlegg i Ballangen i Narvik utvinner noe av den hviteste dolomitten i Europa: Arctic Dolomite (arktisk dolomitt).

Hamar

Anlegget på Hamar er ikke lenger i drift.

Hole

På anlegget i Hole på Toten produseres Holekalk. Anlegget er også en spesialisert kalkfillerprodusent og lokal pukkleverandør.
Her kan du se en liten presentasjon av anlegget.

 

Lena

Franzefoss Minerals har kjøpt tidligere Toten Pukk og virksomhet og driften av dagbruddet i Syljulia på Østre Toten. Selve bruddforekomsten har vært drevet i ca. 15 år.

Eydehavn

Anlegget på Eydehavn utenfor Arendal produserer dolomitt- og kalksteinsprodukter.

Hanne Markussen Eek
Konsernsjef
tlf. +4797611505
tlf. +4797611505

Kontakt oss

Lurer du på noe? Ta gjerne kontakt med oss.