Hopp til hovedinnhold
Logo – Franzefoss Minerals
Søk

Balanse for
optimal vekst

Aqua Balance – Vassdragssystem

Franzefoss Minerals har i en årrekke arbeidet kontinuerlig for å finne optimale løsninger for kalking av vassdrag. Produktutvikling og kvalitetssikring har alltid stått i fokus. Kalking av elver og bekker er utfordrende på grunn av varierende vannføring og vannkvalitet. Kalkingsanleggene står som regel avsides plassert og skal være operative 24/7 hele året. Konsekvensene dersom kalkingen opphører, er død fisk etter få timer. Et vellykket doseringsprosjekt gir fisken, og det øvrige biologiske mangfold i vassdraget, muligheten til å utvikle seg til tross for forsuringen.

Franzefoss Minerals har over 30 års erfaring med kalking av vassdrag. Doseringsanleggene i elven Audna i Vest-Agder var våre første anlegg, og begge anleggene er fremdeles i drift.

Franzefoss Minerals og råvarekvalitet

Franzefoss Minerals selger råvarer og produkter fra egne anlegg og andre deleide selskap i konsernet. Produksjonen av kalk- og dolomittprodukter skjer fra lokale forekomster.

I vår posisjon som en betydelig leverandør av kalk og dolomitt, har vi som mål å være en ledende aktør på området. Kalk og dolomitt inngår i en rekke viktige prosesser og er blant samfunnets viktigste råvarer. Viktige bruksområder er landbruk, industri, bygg og anlegg, pH-regulering og rensing. Betydelig volumer eksporteres til tilsvarende markeder i utlandet.
Produksjonsanleggene ligger i tilknytning til forekomstene og logistisk sett godt plassert utover landet. Anleggene og selskapene våre er lokalisert fra Ballangen i nord til Tromøysundet i sør. Råvarene er av høy kvalitet, spesielt fra Tromsdalen hvor kalkinnhold er over 98,5 %.

Skaper merverdi

Kalk som råvare

Kalk er et naturbasert produkt som utvinnes og foredles på Franzefoss Minerals sine egne anlegg.
Bergarten kalkstein (CaCO3) finnes over hele verden. Den tilhører en gruppe bergarter som kalles karbonater som hovedsakelig inneholder mineraler med karbonationer (CO32-).
Kalk er en samlebetegnelse for kalktypene kalsiumkarbonat (CaCO3), hydratkalk Ca(OH)2 og kalsiumoksid CaO. Kalsiumkarbonat (CaCO3) finnes i naturlige forekomster. For å lage brentkalk (CaO) brennes kalkstein ved høye temperaturer. Ved å tilsette vann reagerer brentkalk under utvikling av sterk varme til kalsiumhydroksid (Ca(OH)2) også kalt lesket kalk eller hydratkalk.

Franzefoss Minerals har et EN ISO 9001-laboratorium for kontroll av egne produkter. Vi har gjennom årene opparbeidet oss en enorm database med historisk måledata som gir høy kunnskap og trygghet om produktene våre. Vi samarbeider tett med Norsk Vannforskning og har hele tiden hovedfokus på optimal vannkvalitet.

Miljø

Kalk er et uerstattelig hjelpemiddel i kampen for å redusere miljøskader forårsaket av sur nedbør. Vi foredler, lagrer, transporterer og fyller kundens silo eller lager. Gjennom vår systemleveranse Aqua Balance System sikrer vi både kvalitet, effektivitet, logistikk og ikke minst miljøet.

Kalk som pH-regulerende stoff

Franzefoss Minerals er opptatt av å ta samfunnsansvar ved å fokusere på miljøvennlige produkter.

Kalk er et naturbasert produkt utvunnet fra kalkstein. Dannelse av kalkstein skjer ved to prosesser, organisk og uorganisk. Den organiske er mest vanlig og blir dannet ved at skjell og koraller synker til bunns på grunne farvann som senere dekkes av sand og silt. Påvirkning fra trykk og temperatur gjør at kalksteinen blir dannet. Med over 1 million daglige brukere i Norge, er kalk i en eller annen form, et av de vanligste naturbaserte produktene vi har. Kalk er en naturlig fremstilt kjemikalie som er billigere å bruke enn andre pH-regulerende stoffer. Kalk bidrar til et tryggere arbeidsmiljø enn andre sammenlignbare stoffer som gjerne er kjemisk fremstilt.

Kalk bidrar til et tryggere arbeidsmiljø enn andre sammenlignbare stoffer, som gjerne er kjemisk fremstilt.

Aqua Balance – Vassdragssystem

Franzefoss Minerals har i en årrekke arbeidet kontinuerlig for å finne optimale løsninger for kalking av vassdrag. Produktutvikling og kvalitetssikring har alltid stått i fokus. Kalking av elver og bekker er utfordrende på grunn av varierende vannføring og vannkvalitet. Kalkingsanleggene står som regel avsides plassert og skal være operative 24/7 hele året. Konsekvensene dersom kalkingen opphører, er død fisk etter få timer. Et vellykket doseringsprosjekt gir fisken, og det øvrige biologiske mangfold i vassdraget, muligheten til å utvikle seg til tross for forsuringen.

Franzefoss Minerals har over 30 års erfaring med kalking av vassdrag. Doseringsanleggene i elven Audna i Vest-Agder var våre første anlegg, og begge anleggene er fremdeles i drift.

Et komplett pH-regulerende system

Kalkdoseringsanleggene er utviklet spesielt med tanke på norske forhold. Anleggene skreddersys til hvert enkelt prosjekt og tilfredsstiller alle krav til riktig og stabil pH, sikkerhet og miljø.Et anlegg leveres som nøkkelferdig totalentreprise inkludert alt av grunnarbeider. Fem hovedelementer inngår: en stålsilo, hus med separat maskin- og elektrorom, fundament, inntaksbrønn og inn- og utløpsrør.
Aqua Balance Vassdragssystem – et komplett pH-regulerende system for vassdrag, består blant annet av en egenutviklet dosererløsning utstyrt med avansert teknologi. Kalkingsprosessen styres automatisk etter vannføring, pH-verdi før og etter kalking, kalsiumkonsentrasjon, ledningsevne og temperatur. Anleggets drifts- og overvåkningssystem knyttes opp mot en alarm som varsler via mobiltelefon ved driftsavvik.

Kalkingen foregår ved at kalken doseres tørt i et blandekar der kalken mikses med vann fra en inntaksbrønn. Deretter slippes kalkblandingen i rør ut i elven. Våtoppslemmingen med vann er viktig for å oppnå optimal virkning av kalken. I denne prosessen skilles de mikroskopiske kalkpartiklene fra de større og løser seg momentant opp i det sure elvevannet.De større partiklene løses over tid og sikrer et jevnt oppløsningsmønster i elven. Anleggene er frostsikret og doserer kalk så lenge det er vann i vassdraget.Et komplett pH-regulerende system for vassdrag, kan ha en liggende eller stående siloløsning og utstyres med solcellepanel og batterier der nettstrøm ikke er tilgjengelig. Kapasiteten varierer fra 0 – 4000 kg/time avhengig av løsning.

 

Båt og helikopter

Kalkspredning fra helikopter er aktuelt på steder hvor det ikke er vei i nærheten av vannet som skal kalkes. Gjennom lang erfaring og god lokalkunnskap har vi utviklet optimale løsninger for kalking av norske vann og sjøer. Et nettverk av produksjonssteder, silostasjoner og transportører gir et kostnadseffektivt distribusjonsapparat.

 

Referanser

Franzefoss Minerals har levert doseringsanlegg til de fleste forsuringsrammende fylkene i Norge. Anleggene våre har bidratt til at fisken har kommet tilbake og bevart i kjente elver som blant annet Audna, Vikedal, Ogna, Vosso, Frøyset, Frafjord, Kvina, Espedalen, Vegår, Tovdalen, Mandalselva og Nidelva.

Hele verdikjeden

Vi tar hånd om hele verdikjeden. Med hele verdikjeden mener vi hele prosessen fra vi henter ut kalk til du som kunde oppnår en stabil pH-verdi i vassdraget. Franzefoss Minerals er en systemleverandør med kvalitet og sporing i alle ledd. Vi utvinner, foredler, lagrer, transporterer og fyller lagrene til kundene våre. Systemene omfatter silo for lagring, produksjon, doseringspunkter og kontrollsystem.

Forskning

Franzefoss Minerals har kontinuerlig fokus på utvikling og kompetanse. Derfor utvikler vi produktene våre i tett samarbeid med både nasjonale og internasjonale FoU-miljøer. Franzefoss Minerals er medlem av Norsk Vann, en ikke-kommersiell interesseorganisasjon for vannbransjen i Norge. Norsk Vann skal bidra til å oppfylle visjonen om rent vann ved å sikre bransjen gode rammevilkår, samt legge til rette for kompetanseutvikling og kunnskapsdeling. Organisasjonen eies av norske kommuner, kommunalt eide selskaper, kommunenes driftsassistanser og noen private samvirkevannverk.

Andre virksomheter

Franzefoss Minerals har lang erfaring i å samarbeide med spesifikke entreprenører og leverandører av blant annet instrumenter, elektro og automasjon, transport og logistikk, samt vannanalyser. Vi har også et eget laboratorium i konsernet.

 

Avtaler og økonomi

Kalkdoseringsanleggene er utviklet spesielt med tanke på norske forhold. Anleggene skreddersys til hvert enkelt prosjekt og tilfredsstiller alle krav til riktig og stabil pH, sikkerhet og miljø.

Franzefoss Minerals er opptatt av at systemleveransen skal være både enkel, trygg og stabil, men også fleksibel. Derfor tilbyr vi forskjellige avtaler for å kunne dekke ulike behov.

Med en serviceavtale over 2 til 5 år vil Franzefoss Minerals gjennomføre årlig hovedservice som er tilpasset alderen på anlegget. Alle normale slitedeler er inkludert i avtalen, og kostnadene fordeles jevnt over årene for å sikre en forutsigbar økonomi. Etter service vil det leveres en tilstandsrapport på anlegget.

En supportavtale kan inneholde operasjonell overvåking der Franzefoss Minerals fjernovervåker anlegget, og mottar alarmer. Ved å inkludere kalkleveranse i supportavtalen vil siloen aldri gå tom, da vi sørger for ny leveranse når det er nødvendig. Supportavtalen gir også tilgang til fri telefonsupport hele døgnet.

Franzefoss Minerals kan i samarbeid med vår bankforbindelse tilby ulike finansieringsløsninger. Disse vil skreddersys for den enkelte kunde, og vi oppfordrer deg til å ta kontakt for mer informasjon.

Derfor bør du velge Franzefoss Minerals

Franzefoss Minerals er systemleverandør av stabil pH-verdi. Vår leveranse består av et komplett anlegg for stabil pH-verdi med hovedfokus på enkelhet, trygghet og stabilitet.

Vi har over 100 års erfaring i bransjen og er tilstede i hele verdikjeden. Franzefoss Minerals utvinner, foredler, lagrer, transporterer og fyller ditt lager med kalk. Vi leverer komplette kalkdoseringsanlegg som er tilpasset prosess og tilgjengelige plass hos deg som kunde.
Kalken vi benytter går gjennom en grundig kvalitetskontroll under produksjonsprosessene og har derfor en renhet på over 98,5 %.

 

Kontakt oss for befaring og uforpliktende tilbud

Sven Fürstenberg
Markedsansvarlig Vann & Miljø
tlf. +4748142557
tlf. +4748142557


Ståle Ellingsen
Markedsansvarlig Vassdrag
tlf. +4797574435
tlf. +4797574435