Hopp til hovedinnhold
Logo – Franzefoss Minerals
Søk

Balanse for
optimal vekst

Agri Balance – Spredersystem

Jordprøver danner grunnlaget for jordanalyse og en gjødslingsplan.
Analysene danner grunnlaget for å lage et kalkingskart som sier noe om hvor mye kalk som trengs på de ulike stedene på åkrene.

Franzefoss Minerals og råvarekvalitet

Franzefoss Minerals er i dag en betydelig produsent og leverandør av kalk og dolomitt, og vårt mål er å være ledende på området. Kalk og dolomitt inngår I en rekke viktige prosesser og er blant samfunnets viktigste råvarer. Viktige bruksområder er landbruk, industri, bygg og anlegg, pH-regulering og rensing. Betydelig volumer kalk og dolomitt eksporteres til tilsvarende markeder i utlandet.

Produksjonsanleggene våre ligger i tilknytning til forekomstene og er godt plassert utover landet fra Ballangen i nord til Tromøysundet i sør. Råvarene vi leverer er av høy kvalitet, spesielt fra Tromsdalen hvor kalkinnhold er over 98,5 %.

En slik kvalitet gjør den velegnet til en rekke formål, i foredlet form som brent kalk eller hydratkalk.

Skaper merverdi

Kalk som råvare

Kalk er et rimelig og naturbasert produkt som produseres ved våre egne anlegg.

Kalkstein (CaCO3) er en bergart som finnes over hele verden. Den tilhører en gruppe bergarter som kalles karbonater som hovedsakelig inneholder mineraler med karbonationer (CO32-).

Kalk er en samlebetegnelse for kalktypene kalsiumkarbonat (CaCO3), hydratkalk Ca(OH)2 og kalsiumoksid CaO. Kalsiumkarbonat (CaCO3) finnes i naturlige forekomster. For å lage brentkalk (CaO)brennes kalkstein ved høye temperaturer. Ved å tilsette vann reagerer brentkalk under utvikling av sterk varme til kalsiumhydroksid (Ca(OH)2) også kalt lesket kalk eller hydratkalk.

Franzefoss Minerals har eget EN ISO 9001 laboratorium for kontroll av egne produkter, og her har vi opparbeidet oss en enorm database over historisk måledata som gir høy kunnskap og trygghet om våre produkter. Dette bidrar til fleksibilitet og rask oppfølging av eventuelle kundehenvendelse lokalt i Norge. Vi samarbeider tett med Norsk Landbruksrådgivning, og vi har hele tiden hovedfokus på optimal kvalitet på produktene vi leverer.

Kalking for landbruket

Kalk skaper merverdi for kundene våre. Det er et naturprodukt som bidrar til balanse for både planter og dyr. I tillegg er det miljøvennlig.

Vi har vært i landbrukets tjeneste siden 1919 og er i dag landets største leverandør av kalkingsprodukter. Kalsium og magnesium er livsnødvendig, både i forhold til vekst av planter og dyrehelse. Kalk til landbruket er et viktig bidrag i å sikre en riktig pH-verdi i jorda for optimal vekst. Kalk blir også tilsatt som kalsiumkilde i kraftfôret til dyrene.

Vi har et velutviklet nettverk av kalkvogner fordelt over hele landet for å sikre at produktene blir spredd på en lønnsom og effektiv måte på jordene. Agri Balance System kan tilpasses kundenes individuelle behov og fungerer som en systemleverandør av spredertjenester for kalking i landbruket.

Gjennom Agri Balance Spredersystem sikrer vi både kvalitet, effektivitet, logistikk og ikke minst miljø – da Franzefoss Minerals produserer lokalt i Norge.

Bruksområder vi leverer kalk til:

 • Korn- og oljevekster
 • Eng og beite
 • Potet
 • Grønnsaker
 • Hage og plen
 • Økologisk
 • Kalkspredning
 • Snøsmelting
 • Fôrkalk
 • Gjødselkjeller
 • Desinfisering
 • Kompostering

Kalk som pH-regulerende stoff

Franzefoss Minerals er opptatt av å ta samfunnsansvar ved å fokusere på miljøvennlige produkter. Kalk er et naturbasert produkt utvunnet fra kalkstein. Dannelse av kalkstein skjer ved to prosesser, organisk og uorganisk. Den organiske er mest vanlig og blir dannet ved at skjell og koraller synker til bunns på grunne farvannsom senere dekkes av sand og silt.

Påvirkning fra trykk og temperatur gjør at kalksteinen blir dannet. Med over 1 million daglige brukere i Norge, er kalk i en eller annen form, et av de vanligste naturbaserte produktene vi har. Kalk er en naturlig fremstilt kjemikalie som er billigere å bruke enn andre pH-regulerende stoffer. Kalk bidrar til et tryggere arbeidsmiljø enn andre sammenlignbare stoffer, som gjerne er kjemisk fremstilt.

Agri Balance – Spredersystem

Slik foregår det

Franzefoss Minerals er systemleverandør av spredertjenester for kalking i landbruket. Vi har cirka 135 kalkvogner fordelt rundt i landet, og vi samarbeider med flere spredeentreprenører i de ulike regionene. Alle spredeentreprenørene tar imot bestilling av kalk, har det nødvendige moderne utstyret og utfører kalkingen med kalkvogn for deg.

Jordprøver

Jordprøver danner grunnlaget for en god gjødslingsplan. Det er et offentlig krav om at alle som mottar produksjonstilskudd skal ha jordprøver, som ikke er eldre enn åtte år på arealene sine. Analysene fra jordprøvene brukes i forbindelse med en gjødslingsplan. Når den enkelte bonde lager en gjødslingsplan er det vanlig å vurdere kalkingen også, men det er ingen offentlige krav om å ha en egen kalkingsplan. Planene lages altså ut fra jordprøvene som kan være 5-8 år gamle. Næringsinnholdet i jorda endres ikke så raskt, men pH er det som endres raskest i forhold til tiltak som gjøres og naturlig forsuring.

Hvor ofte tar man jordprøver?

Det er i dag normalt å ta jordprøver cirka hvert femte til sjette år. Hvor mange jordprøver den enkelte bonde tar per åker innenfor de åtte årene varierer mye, da det kun finnes anbefalinger og ingen krav. Skal man lage kalkingskart må man ha tett med jordprøver for å få frem variasjonene i åkeren. En jordprøve kan dekke et område på 6-10 dekar eller et område på hele 20 -100 dekar. Jordvariasjonene i åkeren avgjør hvor tett jordprøvene må tas.

Analysene legges inn i en GPS

Jordanalysene danner grunnlaget for å lage et kalkingskart som sier noe om hvor mye kalk som trengs på de ulike stedene på åkrene. Kartet med koordinater lastes inn i en computer som samarbeider med traktorens GPS (eller en ekstern GPS) samt en kalkvogn med GPS, slik at kalken spres på åkeren etter informasjonen som oppgis i kartet.

Teknisk utstyr

Det brukes ulike tekniske systemer, men hovedprinsippet uansett system er at vi bruker GPS-teknologi for å spre kalken riktig på jordene. Bruken av GPS gjør det mulig å kjøre med eksakt lik kjøreavstand mellom dragene. Kalkvognen blir også kalibrert uti fra type kalk og volumvekt.

I dag er det kun et fåtall som kalker etter et kalkingskart der en varierer mengden kalk ut fra behov. De fleste bruker fortsatt samme mengde kalk på hele åkeren. Vedlikeholdskalking ved hjelp av moderne teknologi gir økt lønnsomhet, og riktig pH fører til bedre utnyttelse av næringsstoffer og tilført gjødsel – noe som igjen er bra for miljøet.

Hele verdikjeden

Med hele verdikjeden mener vi at vi tar ansvar fra det øyeblikket vi henter ut kalk fra dagbrudd eller gruver, til du oppnår en stabil pH-verdi på åkeren. Franzefoss Minerals er en systemleverandør med kvalitet og sporing i alle ledd. Vi utvinner, foredler, lagrer, transporterer og fyller lagrene til spredeentreprenørene våre med kalk. Systemene omfatter lagring, produksjon, doseringspunkter og kontrollsystem.

Forskning

Franzefoss Minerals har kontinuerlig fokus på utvikling og kompetanse. Derfor utvikler vi våre produkter i tett samarbeid med både nasjonale og internasjonale FoU-miljøer.

Andre virksomheter

Franzefoss Minerals har lang erfaring i å samarbeide med spesifikke entreprenører og leverandører av blant annet instrumenter, elektro og automasjon, transport og logistikk samt jordanalyser. Vi har også et eget laboratorium i konsernet.

Franzefoss Minerals som partner

Etter over 100 år i bransjen har vi bygget opp en bred kompetanse som gir oss unik kunnskap for blant annet systemleveranser med hovedfokus på bruk av kalk for riktig pH-verdi.

Avtaler

Franzefoss Minerals er opptatt av at systemleveransen skal være både enkel, trygg og stabil, men også fleksibel. Derfor tilbyr vi forskjellige avtaler for å kunne dekke ulike behov.
Bestilling av kalk / kalkspredning gjør du direkte på bestilling@kalk.no, eller til en av våre spredeentreprenører i ditt nærområde.

Bestilling av kalk og kalkspredning

Vi har cirka 135 kalkvogner fordelt rundt i landet og samarbeider med flere spredeentreprenører i de ulike regionene.

Bestilling av kalk / kalkspredning gjør du direkte på bestilling@kalk.no eller til en av våre spredeentreprenører i ditt nærområde.

Velg region for å finne spredeentreprenører:

SpredeentreprenørerContractors: Østlandet

Akershus/Oslo

Atle Rønning
Jordbærveien 42,
3153 Tolvsrød
Mobil: 906 14 500
E-post: post@ar-maskin.no

GPS: Ja

Område: Asker og Bærum

Lars Petter Bråthen
Furubakken 14
1890 Rakkestad
Mobil: 902 23 400
E-post: post@brathenmaskinstasjon.no

GPS: Ja

Område: Aurskog-Høland, Vestby, tidligere Ski, Ås, Frogn, Nesodden og Enebakk

Kopperud Transport
Nordlien
2090 Hurdal
Per Øyvind Kopperud
Mobil: 971 27 133
E-post: kopperud.toga@hotmail.com
Per_kopperud@hotmail.com

GPS: Ja

Område: Eidsvoll, Hurdal, Nannestad, Gjerdrum, Oslo, Lørenskog, Rælingen og tidligere Oppegård

Steinar Kristiansen
Norsethagan
2110 Slåstad
Mobil: 414 59 889
E-post: nordsethagengaard@hotmail.com

GPS: Ja

Område: Lillestrøm, Nes, Nittedal og Ullensaker

Buskerud

Atle Rønning
Jordbærveien 42
3150 Tolvsrød
Mobil: 906 14 500
E-post: post@ar-maskin.no

GPS: Ja

Område: Hele Buskerud minus Hol, Ål, Gol og Hemsedal

Geirmund Grøndalen
2910 Aurdal
Mobil: 477 10 354
E-post: geirmundgrondalen@hotmail.com

GPS: Ja

Område: Hol, Ål, Gol og Hemsedal

Gjermund Kvaal
2910 Aurdal
Mobil 979 78 949
E post: gjermundkvaal@icloud.com

Område: Hol, Ål, Gol og Hemsedal

Innlandet

Morten Røsåsberget
2840 Reinsvoll
Mobil: 970 23 310
E-post: kalk@trgrd.no

GPS: Ja

Område: Hamar, Ringsaker, Stange, Løten, Elverum, Åmot, Trysil, Engerdal, Gjøvik, Østre og Vestre Toten, Jevnaker, Lunner, Gran og Søndre Land

Arnstein Syversrud
2436 Våler
Mobil: 464 05 002
E-post: asyversrud@gmail.com

GPS: Ja

Område: Grue, Våler og Åsnes

Kåre Aaen
Aamo
2500 Tynset
Mobil: 918 10 382
E-post: kaare.aaen@outlook.com

GPS: Ja

Område: Tynset, Tolga, Alvdal, Storelvdal, Os, Kvikne, Rendalen og Folldal

Steinar Kristiansen
Norsethagan
2110 Slåstad
Mobil: 414 59 889
E-post: nordsethagengaard@hotmail.com

GPS: Ja

Område: Nord-Sør Odal, Kongsvinger, Eidskog

Per Inge Nyvoll
2555 Tufsingdal
Mobil: 970 82 046

E-post: femundshytten_nyvoll@hotmail.com

GPS: Nei

Område: Tufsingdal

Terje Jonny Sveen
2676 Heidal
Mobil: 901 15 664
E-post: tj-sveen@online.no

Område: Sel, Vågå, Lom, Skjåk, Nord- og Sør-Fron

Øystein Rudstaden
2870 Dokka
Mobil: 414 06 517
E-post: oysteinrudstaden@hotmail.com

Område: Nordre Land og Etnedal

Anders Engen
Vestsidevegen 300
2636 Øyer
Mobil: 918 55 544
E-post: engenmaskinstasjon@gmail.com

Område: Lillehammer, Gausdal, Øyer, Fåvang og Ringebu

Jørn Holen
2676 Heidal
Mobil: 469 67 089
E-post: jroarho@gmail.com

Område: Sel, Vågå, Lom, Skjåk, Nord- og Sør-Fron

Geirmund Grøndalen
2910 Aurdal
Mobil: 477 10 354
E-post: geirmundgrondalen@hotmail.com

GPS: Ja

Område: Østre og Vestre Slidre, Vang, Sør- og Nord-Aurdal

Gjermund Kvaal
2910 Aurdal
Mobil 979 78 949
E post: gjermundkvaal@icloud.com

Område: Østre og Vestre Slidre, Vang, Sør- og Nord-Aurdal

John Bjorli
Mobil: 905 86 900

Område: Dovre og Lesja

Telemark

HÅ Maskin AS
Flatinvegen 93
3801 Bø i Telemark
Mobil: 416 65 344
E-post: olehalvor.armot@gmail.com

GPS: Ja

Område: Hele Telemark

Vestfold

Atle Rønning
Jordbærveien 42,
3153 Tolvsrød
Mobil: 906 14 500
E-post: post@ar-maskin.no

GPS: Ja

Område: Færder, Holmestrand, Horten, Larvik, Sandefjord og Tønsberg

Østfold

Lars Petter Bråthen
Furubakken 14
1890 Rakkestad
Mobil: 902 23 400
E-post: post@brathenmaskinstasjon.no

GPS: Ja

Område: Aremark, Fredrikstad, Halden, Hvaler, Indre Østfold, Marker, Moss, Råde, Sarpsborg, Skiptvedt, Våler og Rakkestad

SpredeentreprenørerContractors: Sørlandet

Agder

Johnsen Transport AS
Grantunveien 14
4760 Birkeland
Mobil: 918 46 710

Område: Hele tidligere Aust-Agder og Kristiansand

Aadne Ådneram
Sirdalsveien 8872
4443 Tjørhom
Mobil: 900 71 811

Område: Sirdal og Tonstad

Alexander Skeibrok
Dalevegen 9
4540 Åseral
Mobil: 952 48 049

Område: Åseral, Øvre del av Marnardal og Audnedal, Vennesla, Evje og Hornes, Bygland, Valle og Bykle, Kvinesdal, Eiken og Hægebostad

Joar Lende
Lende 19
4438 Sira
Mobil: 482 58 810

Område: Flekkefjord og Sirdal

Knut Kjøle Upsaker
Upsakerveien 227
4519 Holum
Telefon: 382 67 246
Mobil: 917 87 464

Område: Mandal, Søgne, Lindesnes, Audnedal, Marnardal og Songdalen

Stanley Nilsen
Skollevollveien 55
4563 Borhaug
Mobil: 917 45 883

Område: Farsund, Lista og Lyngdal

SpredeentreprenørerContractors: Vestlandet

Rogaland

Trond Skretting
Dysjalandsvn 143
4360 Varhaug
Mobil: 906 80 143

Område: Hå kommune

Sjur Helge Ramstad
Hålandsvegen 6
5590 Etne
Mobil. 905 76 523

Område: Ølen, Sandeid og Vikedal

Ole Kristian Rundevold
Grøsfjellveien 61
4376 Helleland
Mobil: 476 60 128
Bakmontert beitespreder i hele Dalane i tillegg til vogn.

Område: Lund, Egersund og Sokndal

Tor Arne Lund
Liarvågvegen 991
5560 Nedstrand
Mobil: 417 72 007

Område: Bokn, Tysvær og Vindafjord

Sigurd Kleppa
Viganeset Servicesenter AS
Viganeset 76
4130 Hjelmeland
Mobil: 908 13 998

Område: Hjelmeland og Ombo

Dahle Maskin AS
Kvernvegen 53 C
4120 Tau
Mobil: 930 79 979

Område: Strand og Forsand

Lindanger Maskin AS
Stoggdalsveien 20
4150 Rennesøy
Mobil: 902 13 727

Område: Rennesøy, Mosterøy, Finnøy og Talgje

Alf Magne Haarr
Stavnheimsvegen 80
4362 Vigrestad
Mobil: 959 23 639

Område: Søra-Hå

Nærland Maskin
v/Ole Asbjørn Nærland
Torlandsvn 272
4365 Nærbø
Mobil: 957 59 560

Område: Nordre del av Hå og Time sør

Killingland Maskinstasjon
Killinglandveien 188
4312 Sandnes
Mobil: 979 71 397

Område: Randaberg, Sandnes, Sola, Klepp og Stavanger

Per Magne Asheim
Nedrebøvn. 41
4389 Vikeså
Mobil: 970 18 434

Område: Vikeså og Bjerkreim

Sven Orstad
Limavegen 69
4334 Ålgård
Mobil: 901 19 951

Område: Klepp stasjon, Time nord og Gjesdal

Ståle Førland
Førlandsvegen 57
4230 Sand
Mobil: 971 96 336

Område: Sand og Suldal

Ola Magnar Birkeland
Birkelandsvegen 38
4200 Sauda
Mobil: 951 74 908

Område: Sauda

Leif Lende
Transportør
Lalandsvn. 198
4353 Klepp stasjon
Mobil: 932 69 700

Område:

Ramsland Pukk (kunder kan hente)
Lager FMK/transport
Røyslandsdalen 40
4387 Bjerkreim
Mobil: 977 41 980

Område:

Olav Pedersen Landbruk & Anleggstjester
Melstokkevatnet 12
4250 Kopervik
Mobil: 995 57 885

Område: Karmøy og Haugesund

Vestland

Sjur Helge Ramstad
Hålandsvegen 6
5590 Etne
Mobil. 905 76 523

Område: Etne

Oddmund Hjelmeland
Hjelmelandsvn 46
5464 Dimmelsvik
Mobil: 414 16 184

Område: Kvinnherrad

Jan Mo AS
Sjusetevegen 158
5610 Øystese
Tlf.: 565 55 922

Område: Kvam og Jondal

Haugen Maskin
Ytrehornsvegen 8
6763 Hornindal
Mobil: 480 12 690

Område: Hornindal, Stranda, Stryn og Eid

Ole Christian Løne AS
Strandavegen 735
5710 Skulestadmo
Mobil: 482 98 928

Område: Voss, Granvin, Ulvik og Eidfjord

Supphellen Gardsdrift
Supphellevegen 370
6848 Fjærland
Mobil: 901 97 276

Område: Fjærland

Olav Pedersen Landbruk & Anleggstjester
Melstokkevatnet 12
4250 Kopervik
Mobil: 995 57 885

Område: Sveio

Møre og Romsdal

Løbergsli Maskin AS
Mobil: 900 12 654/470 24 811
E-post: admin@lobergsli.no

Område: Eide, Gjemnes, Fræna, Averøy, Nesset, Molde og Tingvoll

Arnt-Magne Engeseth
Engesetv. 121
6150 Ørsta
Telefon: 700 41 117
Mobil: 926 86 141

Område: Ørsta og Volda

John Bjorli
Telefon: 612 43 786
Mobil: 905 86 900

Område: Rauma, Åndalsnes, Isfjord og Bjorli

Bøvra Transport
6650 Surnadal
Telefon: 716 60 261
Mobil: 415 08 176

Område: Surnadal

Mogset Maskin
6657 Rindal
Telefon: 716 65 166
Mobil: 905 93 233

Område: Rindal

Olaf Liabø
7342 Oppdal
Telefon: 724 24 379
Mobil: 958 63 058

Område: Sunndal

Haugen Maskin
Ytrehornsvegen 37
6763 Hornindal
Mobil: 480 12 690

Område: Hornindal, Stranda, Stryn og Eid

SpredeentreprenørerContractors: Midt-Norge

Nord-Trøndelag

Albert Opheim
Mobil: 415 26 735

Område: Inderøy, Verdal, Steinkjer, Levanger, Mosvik og Verran

Herbjørn Kolstad
Mobil: 908 25 361
Nils Kaldahl (transport)
7777 N-Statland
Mobil: 908 38 008

Område: Namdalseid

Kjell Asgeir Trones
Mobilnr: 456 00 265

Område: Namsskogan og Røyrvik

Felleskjøpet Rørvik
v/Arild Ottesen
Mobil: 954 59 362

Område: Nærøy og Vikna

Støbakk Transport
7882 Nordli
Telefon: 743 37 138
Mobil: 909 95 985

Område: Lierne

Levanger Drift og Montasje AS
7607 Levanger
Mobil: 950 41 463

Område: Levanger og Frosta

Jarle Hoås
7519 Elvarli
Mobil: 481 12 660

Område: Stjørdal, Hegra, Lånke og Skjelstadmark

Nils Kaldahl
7777 N-Statland
Mobil: 908 38 008

Område: Flatanger, N-Statland og Lauvsnes

Ole A. Helmersen
7994 Leka
Telefon: 743 99 705
Mobil: 917 23 690

Område: Leka

Ole Johannes Berg Hermann
7760 Snåsa
Mobil: 971 22 360

Område: Snåsa

Peder Tuseth
7530 Meråker
Telefon: 748 10 108
Mobil: 950 80 610

Område: Meråker

Roar Aalberg
7120 Leksvik
Telefon: 748 57 561
Mobil: 977 29 090

Område: Leksvik

Christian Espenes
7860 Skage i Namdalen
Mobil: 901 26 267

Område: Namsos, Overhalla, Grong, Høylandet, Spillum, Skage og Skogmo

Sør-Trøndelag

AHS Maskin AS
Tlf. 932 04 619

Område: Hitra og Frøya

Egil Stjern
7170 Åfjord
Mobil: 996 41 871

Område: Åfjord

Hans Kristian Norset
7130 Brekstad
Mobil: 917 17 000
Mats Hagen (spreder)
Mobil: 990 99 510

Område: Ørland

Lars J. Landrø
7316 Lensvik
Mobil: 901 94 124
Øystein Dørdal (transport)
Mobil: 922 96 445

Område: Lensvik og Agdenes

Aune Transport
7387 Singsås
Mobil: 970 32 207
Bestill gjerne på e-post:
post@aune-transport.no
Transport: Vegard Evenås
Mobil: 970 37 207
Spreder: Torstein Tømmerås,
Mobil: 975 72 445

Område: Trondheim, Hommelvik, Bynesset, Leinstrand og Skaun

Jan Even Wuttudal
7327 Svorkmo
Mobil: 909 96 648
Spreder: Lars Olav Lillery
Mobil: 970 32 241

Område: Orkanger, Meldal og Fannrem

Aune Transport
7387 Singsås
Mobil: 970 32 207
Bestill gjerne på e-post:
post@aune-transport.no
Transport: Frode Solheim,
Mobil: 480 97 790
Spreder: Torstein Tømmerås,
Mobil: 975 72 445

Område: Støren, Gauldal og Soknedal

Dyrendal Transport A/S
v/ Jo Inge Dyrendal
7100 Rissa
Mobil: 909 47 737

Område: Rissa

Jon Belling
7105 Stadsbygd
Mobil: 915 18 939
Dyrendal Transport A/S(transport)
v/Jo Inge Dyrendal
7100 Rissa
Mobil: 909 47 737

Område: Statbygd

Olaf Liabø
7342 Oppdal
Mobil: 958 63 058

Område: Oppdal

Bjørn Hammer
Garbergvegen 26
7580 Selbu
Mobil: 957 51 808

Område: Selbu

Steinar Berdal
Mobil: 995 70 911
Øystein Dørdal (transport)
Mobil: 922 96 445
Felleskjøpet Hemne
Telefon: 928 15 902

Område: Hemne og Kyrksæterøra

Skott Maskin
7470 Brekkebygd
Telefon: 724 13 132
Mobil: 977 76 596

Område: Røros og Ålen

Jon Are Hagen
7740 Steinsdalen
Telefon: 725 77 994
Mobil: 906 03 098

Område: Osen og Steinsdalen

Vognutleie Lars Græsli
Mobil: 991 62 169
eller Miljøkalk AS
Mobil: 977 55 836

Område: Tydal

John Olav Vognild
7393 Rennebu
Mobil: 416 54 516

Område: Rennebu og Nerskogen

SpredeentreprenørerContractors: Nord-Norge

Nordland

Felleskjøpet
v/Kurt Johansen
9409 Harstad
Telefon: 958 240 21

Område: Harstad

Felleskjøpet
v/Heidi Alice Aakvik
Telefon: 917 37 477

Område: Brønnøy, Sømna og Vega

Franzefoss Minerals AS
Hekkelstrand
8540 Ballangen
Telefon: 769 27 702

Område: Ballangen

Norsk Landbruksrådgiving
8376 Leknes
Telefon: 970 92 996

Område: Leknes

Norsk Landbruksrådgiving
v/Ragnhild Renna
Kleiva
8400 Sortland
Telefon: 905 48 161

Område: Sortland

Snorre Forsbakk
8218 Fauske
Mobil: 997 48 104

Område: Fauske

Leira Maskinstasjon
Vatnveien 32
8890 Leirfjord
Tlf: 974 10 129

Område: Leirfjord, Sandnessjøen og Nesna

Troms

Blomstereng Landbruk og Maskin AS
Tlf. 401 68 307

Område: Storfjord, Lyngen, Kåfjord og Nordreisa

Stig Are Rydningen
9360 Bardu
Mobil: 902 05 555

Område: Målselv, Bardu og Balsfjord

Finnmark

Friborg Gård
v/Svein Slåttsveen
9740 Lebesby
Telefon: 950 21 481

Område: Lebesby

Vest-Finnmark Forsøksring
v/Roar Haug
9514 Alta
Mobil: 916 95 345
Telefon: 784 35 667

Område: Alta, Kautokeino, Porsanger og Karasjok

Øst-Finnmark Forsøksring
v/Ola Johansen
9845 Tana
Telefon: 414 16 688 / 952 44 426

Område: Sør-Varanger og Tana

Derfor bør du velge Franzefoss Minerals

Franzefoss Minerals er en systemleverandør av stabil pH-verdi. Vår leveranse er en stabil og riktig pH-verdi med hovedfokus på enkelhet, trygghet og stabilitet.

Vi har nærmere 100 års erfaring i bransjen og er tilstede i hele verdikjeden. Franzefoss Minerals utvinner, foredler, lagrer, transporterer og sørger for at kalkspredningen på dine jorder utføres av dyktige spredeentreprenører. Vi leverer et komplett kalksystem som er tilpasset ditt behov. Kalken vi benytter går gjennom en grundig kvalitetskontroll under produksjonsprosessene og har derfor en renhet på over 98,5 %.

Kontakt oss for befaring og uforpliktende tilbud

Stein Olstad
Salgssjef Miljø
tlf. +4797160301
tlf. +4797160301
stein.olstad@kalk.no


Ingrid Gauslaa
Markedsansvarlig Landbruk Østlandet
tlf. +4795904769
tlf. +4795904769
ingrid.gauslaa@kalk.no


Asbjørn Ramsli
Markedsansvarlig Landbruk Vestlandet
tlf. +4794142877
tlf. +4794142877
asbjorn.ramsli@kalk.no


Eskild Bergli
Markedsansvarlig Landbruk Trøndelag + Nord-Norge
tlf. +4797755836
tlf. +4797755836
eskild.bergli@kalk.no


Eller la oss kontakte deg:

Trenger du hjelp? Legg igjen en beskjed, så kontakter vi deg!
 • Hidden
 • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.