Hopp til hovedinnhold
Logo – Franzefoss Minerals
Søk

Balance for
optimal growth

Agri Balance – Spredersystem

Jordprøver danner grunnlaget for jordanalyse og en gjødslingsplan.
Analysene danner grunnlaget for å lage et kalkingskart som sier noe om hvor mye kalk som trengs på de ulike stedene på åkrene.

Franzefoss Minerals og råvarekvalitet

Franzefoss Minerals er i dag en betydelig produsent og leverandør av kalk og dolomitt, og vårt mål er å være ledende på området. Kalk og dolomitt inngår I en rekke viktige prosesser og er blant samfunnets viktigste råvarer. Viktige bruksområder er landbruk, industri, bygg og anlegg, pH-regulering og rensing. Betydelig volumer kalk og dolomitt eksporteres til tilsvarende markeder i utlandet.

Produksjonsanleggene våre ligger i tilknytning til forekomstene og er godt plassert utover landet fra Ballangen i nord til Tromøysundet i sør. Råvarene vi leverer er av høy kvalitet, spesielt fra Tromsdalen hvor kalkinnhold er over 98,5 %.

En slik kvalitet gjør den velegnet til en rekke formål, i foredlet form som brent kalk eller hydratkalk.

Skaper merverdi

Kalk som råvare

Kalk er et rimelig og naturbasert produkt som produseres ved våre egne anlegg.

Kalkstein (CaCO3) er en bergart som finnes over hele verden. Den tilhører en gruppe bergarter som kalles karbonater som hovedsakelig inneholder mineraler med karbonationer (CO32-).

Kalk er en samlebetegnelse for kalktypene kalsiumkarbonat (CaCO3), hydratkalk Ca(OH)2 og kalsiumoksid CaO. Kalsiumkarbonat (CaCO3) finnes i naturlige forekomster. For å lage brentkalk (CaO)brennes kalkstein ved høye temperaturer. Ved å tilsette vann reagerer brentkalk under utvikling av sterk varme til kalsiumhydroksid (Ca(OH)2) også kalt lesket kalk eller hydratkalk.

Franzefoss Minerals har eget EN ISO 9001 laboratorium for kontroll av egne produkter, og her har vi opparbeidet oss en enorm database over historisk måledata som gir høy kunnskap og trygghet om våre produkter. Dette bidrar til fleksibilitet og rask oppfølging av eventuelle kundehenvendelse lokalt i Norge. Vi samarbeider tett med Norsk Landbruksrådgivning, og vi har hele tiden hovedfokus på optimal kvalitet på produktene vi leverer.

Kalking for landbruket

Kalk skaper merverdi for kundene våre. Det er et naturprodukt som bidrar til balanse for både planter og dyr. I tillegg er det miljøvennlig.

Vi har vært i landbrukets tjeneste siden 1919 og er i dag landets største leverandør av kalkingsprodukter. Kalsium og magnesium er livsnødvendig, både i forhold til vekst av planter og dyrehelse. Kalk til landbruket er et viktig bidrag i å sikre en riktig pH-verdi i jorda for optimal vekst. Kalk blir også tilsatt som kalsiumkilde i kraftfôret til dyrene.

Vi har et velutviklet nettverk av kalkvogner fordelt over hele landet for å sikre at produktene blir spredd på en lønnsom og effektiv måte på jordene. Agri Balance System kan tilpasses kundenes individuelle behov og fungerer som en systemleverandør av spredertjenester for kalking i landbruket.

Gjennom Agri Balance Spredersystem sikrer vi både kvalitet, effektivitet, logistikk og ikke minst miljø – da Franzefoss Minerals produserer lokalt i Norge.

Bruksområder vi leverer kalk til:

 • Korn- og oljevekster
 • Eng og beite
 • Potet
 • Grønnsaker
 • Hage og plen
 • Økologisk
 • Kalkspredning
 • Snøsmelting
 • Fôrkalk
 • Gjødselkjeller
 • Desinfisering
 • Kompostering

Kalk som pH-regulerende stoff

Franzefoss Minerals er opptatt av å ta samfunnsansvar ved å fokusere på miljøvennlige produkter. Kalk er et naturbasert produkt utvunnet fra kalkstein. Dannelse av kalkstein skjer ved to prosesser, organisk og uorganisk. Den organiske er mest vanlig og blir dannet ved at skjell og koraller synker til bunns på grunne farvannsom senere dekkes av sand og silt.

Påvirkning fra trykk og temperatur gjør at kalksteinen blir dannet. Med over 1 million daglige brukere i Norge, er kalk i en eller annen form, et av de vanligste naturbaserte produktene vi har. Kalk er en naturlig fremstilt kjemikalie som er billigere å bruke enn andre pH-regulerende stoffer. Kalk bidrar til et tryggere arbeidsmiljø enn andre sammenlignbare stoffer, som gjerne er kjemisk fremstilt.

Agri Balance – Spredersystem

Slik foregår det

Franzefoss Minerals er systemleverandør av spredertjenester for kalking i landbruket. Vi har cirka 135 kalkvogner fordelt rundt i landet, og vi samarbeider med flere spredeentreprenører i de ulike regionene. Alle spredeentreprenørene tar imot bestilling av kalk, har det nødvendige moderne utstyret og utfører kalkingen med kalkvogn for deg.

Jordprøver

Jordprøver danner grunnlaget for en god gjødslingsplan. Det er et offentlig krav om at alle som mottar produksjonstilskudd skal ha jordprøver, som ikke er eldre enn åtte år på arealene sine. Analysene fra jordprøvene brukes i forbindelse med en gjødslingsplan. Når den enkelte bonde lager en gjødslingsplan er det vanlig å vurdere kalkingen også, men det er ingen offentlige krav om å ha en egen kalkingsplan. Planene lages altså ut fra jordprøvene som kan være 5-8 år gamle. Næringsinnholdet i jorda endres ikke så raskt, men pH er det som endres raskest i forhold til tiltak som gjøres og naturlig forsuring.

Hvor ofte tar man jordprøver?

Det er i dag normalt å ta jordprøver cirka hvert femte til sjette år. Hvor mange jordprøver den enkelte bonde tar per åker innenfor de åtte årene varierer mye, da det kun finnes anbefalinger og ingen krav. Skal man lage kalkingskart må man ha tett med jordprøver for å få frem variasjonene i åkeren. En jordprøve kan dekke et område på 6-10 dekar eller et område på hele 20 -100 dekar. Jordvariasjonene i åkeren avgjør hvor tett jordprøvene må tas.

Analysene legges inn i en GPS

Jordanalysene danner grunnlaget for å lage et kalkingskart som sier noe om hvor mye kalk som trengs på de ulike stedene på åkrene. Kartet med koordinater lastes inn i en computer som samarbeider med traktorens GPS (eller en ekstern GPS) samt en kalkvogn med GPS, slik at kalken spres på åkeren etter informasjonen som oppgis i kartet.

Teknisk utstyr

Det brukes ulike tekniske systemer, men hovedprinsippet uansett system er at vi bruker GPS-teknologi for å spre kalken riktig på jordene. Bruken av GPS gjør det mulig å kjøre med eksakt lik kjøreavstand mellom dragene. Kalkvognen blir også kalibrert uti fra type kalk og volumvekt.

I dag er det kun et fåtall som kalker etter et kalkingskart der en varierer mengden kalk ut fra behov. De fleste bruker fortsatt samme mengde kalk på hele åkeren. Vedlikeholdskalking ved hjelp av moderne teknologi gir økt lønnsomhet, og riktig pH fører til bedre utnyttelse av næringsstoffer og tilført gjødsel – noe som igjen er bra for miljøet.

Hele verdikjeden

Med hele verdikjeden mener vi at vi tar ansvar fra det øyeblikket vi henter ut kalk fra dagbrudd eller gruver, til du oppnår en stabil pH-verdi på åkeren. Franzefoss Minerals er en systemleverandør med kvalitet og sporing i alle ledd. Vi utvinner, foredler, lagrer, transporterer og fyller lagrene til spredeentreprenørene våre med kalk. Systemene omfatter lagring, produksjon, doseringspunkter og kontrollsystem.

Forskning

Franzefoss Minerals har kontinuerlig fokus på utvikling og kompetanse. Derfor utvikler vi våre produkter i tett samarbeid med både nasjonale og internasjonale FoU-miljøer.

Andre virksomheter

Franzefoss Minerals har lang erfaring i å samarbeide med spesifikke entreprenører og leverandører av blant annet instrumenter, elektro og automasjon, transport og logistikk samt jordanalyser. Vi har også et eget laboratorium i konsernet.

Franzefoss Minerals som partner

Etter over 100 år i bransjen har vi bygget opp en bred kompetanse som gir oss unik kunnskap for blant annet systemleveranser med hovedfokus på bruk av kalk for riktig pH-verdi.

Avtaler

Franzefoss Minerals er opptatt av at systemleveransen skal være både enkel, trygg og stabil, men også fleksibel. Derfor tilbyr vi forskjellige avtaler for å kunne dekke ulike behov.
Bestilling av kalk / kalkspredning gjør du direkte på bestilling@kalk.no, eller til en av våre spredeentreprenører i ditt nærområde.

Bestilling av kalk og kalkspredning

Vi har cirka 135 kalkvogner fordelt rundt i landet og samarbeider med flere spredeentreprenører i de ulike regionene.

Bestilling av kalk / kalkspredning gjør du direkte på bestilling@kalk.no eller til en av våre spredeentreprenører i ditt nærområde.

Velg region for å finne spredeentreprenører:

SpredeentreprenørerContractors: Østlandet

Akershus/Oslo

Atle Rønning
Jordbærveien 42,
3153 Tolvsrød
Mobil: 90614500
E-post: post@ar-maskin.no

GPS: Ja

Område: Asker og Bærum

Lars Petter Bråthen
Furubakken 14
1890 Rakkestad
Mobil: 90223400
E-post: lars-pbr@online.no

GPS: Ja

Område: Aurskog-Høland, Vestby, Ski, Ås, Frogn, Nesodden og Enebakk

Leif Kopperud
Nordlien
2090 Hurdal
Mobil: 90969116
E-post: leif-kopperud@hotmail.com

GPS: Ja

Område: Eidsvoll, Hurdal, Nannestad, Gjerdrum, Oslo, Lørenskog, Rælingen og Oppgård

Steinar Kristiansen
Norsethagan
2110 Slåstad
Mobil: 41459889
E-post: nordsethagengaard@hotmail.com

GPS: Ja

Område: Sørum, Fet, Skedsmo, Nittedal, Ullensaker og Nes

Buskerud

Atle Rønning
Jordbærveien 42
3150 Tolvsrød
Mobil: 90614500
E-post: post@ar-maskin.no

GPS: Ja

Område: Hele Buskerud minus Hol, Ål, Gol og Hemsedal

Geirmund Grøndalen
2910 Aurdal
Mobil: 47710354
E-post: geirmundgrondalen@hotmail.com

GPS: Ja

Område: Hol, Ål, Gol og Hemsedal

Innlandet

Morten Røsåsberget
2840 Reinsvoll
Mobil: 97023310
E-post: mortenrosas@hotmail.com

GPS: Ja

Område: Hamar, Ringsaker, Stange, Løten, Elverum, Åmot, Trysil og Engerdal

Arnstein Syversrud
2436 Våler
Mobil: 46405002
E-post: asyversrud@gmail.com

GPS: Ja

Område: Grue, Våler og Åsnes

Kåre Aaen
Aamo
2500 Tynset
Mobil: 91810382
E-post: kaare.aaen@outlook.com

GPS: Ja

Område: Tynset, Tolga, Alvdal, Storelvdal, Os, Kvikne, Rendalen og Folldal

Steinar Kristiansen
Norsethagan
2110 Slåstad
Mobil: 41459889
E-post: nordsethagengaard@hotmail.com

GPS: Ja

Område: Nord-Sør Odal, Kongsvinger, Eidskog

Per Inge Nyvoll
2555 Tufsingdal
Mobil: 97082046

E-post: femundshytten_nyvoll@hotmail.com

GPS: Nei

Område: Tufsingdal

Terje Jonny Sveen
2676 Heidal
Mobil: 90115664
E-post: tj-sveen@online.no

Område: Sel, Vågå, Lom, Skjåk, Nord- og Sør-Fron

Øystein Rudstaden
2870 Dokka
Mobil: 41406517
E-post: oysteinrudstaden@hotmail.com

Område: Nordre Land og Etnedal

Anders Engen
Vestsidevegen 300
2636 Øyer
Mobil: 918 55 544
E-post: an-en@online.no

Område: Lillehammer, Gausdal, Øyer, Fåvang og Ringebu

Jørn Holen
2676 Heidal
Mobil: 46967089
E-post: jroarho@gmail.com

Område: Sel, Vågå, Lom, Skjåk, Nord- og Sør-Fron

Morten Røsåsberget
2840 Reinsvoll
Mobil: 97023310
E-post: mortenrosas@hotmail.com

GPS: Ja

Område: Gausdal, Gjøvik, Østre og Vestre Toten, Jevnaker, Lunner, Gran og Søndre Land

Geirmund Grøndalen
2910 Aurdal
Mobil: 47710354
E-post: geirmundgrondalen@hotmail.com

GPS: Ja

Område: Østre og Vestre Slidre, Vang, Sør- og Nord-Aurdal

John Bjorli
Mobil: 90586900

Område: Dovre og Lesja

Telemark

HÅ Maskin AS
Flatinvegen 93
3801 Bø i Telemark
Mobil: 416 65 344
E-post: olehalvor.armot@gmail.com

GPS: Ja

Område: Hele Telemark

Vestfold

Atle Rønning
Jordbærveien 42,
3153 Tolvsrød
Mobil: 90614500
E-post: post@ar-maskin.no

GPS: Ja

Område: Svelvik, Sande, Hof, Holmestrand, Borre, Våle, Re, Tønsberg, Nøtterøy, Tjøme, Stokke, Andebu, Larvik, Sandefjord, Lardal og Ramnes

Østfold

Lars Petter Bråthen
Furubakken 14
1890 Rakkestad
Mobil: 90223400
E-post: lars-pbr@online.no

GPS: Ja

Område: Rakkestad, Halden, Sarpsborg, Aremark, Marker, Rømskog, Askim, Trøgstad, Eidsberg, Våler, Hobøl, Spydeberg, Fredrikstad, Rygge, Råde, Moss, Hvaler og Skiptvedt

SpredeentreprenørerContractors: Sørlandet

Agder

Johnsen Transport AS
Grantunveien 14
4760 Birkeland
Mobil: 91846710

Område: Hele tidligere Aust-Agder og Kristiansand

Aadne Ådneram
Ådneram
4443 Tjørhom
Mobil: 90071811

Område: Sirdal og Tonstad

Alexander Skeibrok
Dalevegen 9
4540 Åseral
Mobil: 95248049

Område: Åseral, Øvre del av Marnardal og Audnedal, Vennesla, Evje og Hornes, Bygland, Valle og Bykle, Kvinesdal, Sirdal, Eiken, Hægebostad og Flekkefjord

Knut Kjøle Upsaker
Upsakerveien 227
4519 Holum
Telefon: 38267246
Mobil: 91787464

Område: Mandal, Søgne, Lindesnes, Audnedal, Marnardal og Songdalen

Stanley Nilsen
Skollevollveien 55
4563 Borhaug
Mobil: 91745883

Område: Farsund, Lista og Lyngdal

SpredeentreprenørerContractors: Vestlandet

Rogaland

Trond Skretting
Dysjalandsvn 143
4360 Varhaug
Mobil: 90680143

Område: Hå kommune. I tillegg brentkalkspredning i hele Rogaland.

Sjur Helge Ramstad
Hålandsvegen 6
5590 Etne
Mobil. 90576523

Område: Ølen og Sandeid

Ole Kristian Rundevold
Grøsfjellveien 61
4376 Helleland
Mobil: 47660128
Bakmontert beitespreder i hele Dalane i tillegg til vogn.

Område: Lund, Egersund og Sokndal

Tor Arne Lund
Liarvågvegen 991
5560 Nedstrand
Mobil: 41772007

Område: Bokn, Tysvær og Vindafjord

Karmøy Bygdeservice SA
Bygnes Industriområde
Vestheimvegen 47
4250 Kopervik
Telefon: 97308525
E-post: post@kbssa.no

Område: Karmøy, Tysvær, Vindafjord og Haugesund

Sigurd Kleppa
Viganeset Servicesenter AS
Viganeset 76
4130 Hjelmeland
Mobil: 97589678

Område: Hjelmeland, Strand, Forsand og Ombo

Lindanger Maskin AS
Stoggdalsveien 20
4150 Rennesøy
Mobil: 90213727

Område: Rennesøy, Mosterøy, Finnøy og Talgje

Gjesdal Maskinstasjon
Sygnivollen
Gjesdal 116
4330 Ålgård
Mobil: 97514516

Område: Gjesdal

Alf Magne Haarr
Stavnheimsvegen 80
4362 Vigrestad
Mobil: 95923639

Område: Søra-Hå

Nærland Maskin
v/Ole Asbjørn Nærland
Torlandsvn 272
4365 Nærbø
Mobil: 95759560

Område: Nordre del av Hå og Time sør

Killingland Maskinstasjon
Killinglandveien 188
4312 Sandnes
Mobil: 97971397

Område: Randaberg, Sandnes, Sola, Klepp og Stavanger

Per Magne Asheim
Nedrebøvn. 41
4389 Vikeså
Mobil: 97018434

Område: Vikeså og Bjerkreim

Sven Orstad
Limavegen 69
4334 Ålgård
Mobil: 90119951

Område: Klepp stasjon, Time nord

Ståle Førland
Førlandsvegen 57
4230 Sand
Mobil: 97196336

Område: Sand og Suldal

Ola Magnar Birkeland
Birkelandsvegen 38
4200 Sauda
Mobil: 95174908

Område: Sauda

Leif Lende
Transportør
Lalandsvn. 198
4353 Klepp stasjon
Mobil: 93269700

Område:

Ramsland Pukk (kunder kan hente)
Lager FMK/transport
Røyslandsdalen 40
4387 Bjerkreim
Mobil: 97741980

Område:

Vestland

Sjur Helge Ramstad
Hålandsvegen 6
5590 Etne
Mobil. 90576523

Område: Etne

Oddmund Hjelmeland
Hjelmelandsvn 46
5464 Dimmelsvik
Mobil: 41416184

Område: Kvinnherrad

Jan Mo AS
Sjusetevegen 158
5610 Øystese
Tlf.: 56555922

Område: Kvam og Jondal

Haugen Maskin
Ytrehornsvegen 37
6763 Hornindal
Mobil: 48012690

Område: Hornindal, Stranda, Stryn og Eid

Ole Christian Løne AS
Strandavegen 735
5710 Skulestadmo
Mobil: 48298928

Område: Voss, Granvin, Ulvik og Eidfjord

Supphellen Gardsdrift
Supphellevegen 370
6848 Fjærland
Mobil: 90197276

Område: Fjærland

Møre og Romsdal

Løbergsli Maskin AS
Mobil: 90012654/47024811
E-post: admin@lobergsli.no

Område: Eide, Gjemnes, Fræna, Averøy, Nesset, Molde og Tingvoll

Arnt-Magne Engeseth
Engesetv. 121
6150 Ørsta
Telefon: 70041117
Mobil: 92686141

Område: Ørsta og Volda

John Bjorli
Telefon: 61243786
Mobil: 90586900

Område: Rauma, Åndalsnes, Isfjord og Bjorli

Bøvra Transport
6650 Surnadal
Telefon: 71660261
Mobil: 41508176

Område: Surnadal

Mogset Maskin
6657 Rindal
Telefon: 71665166
Mobil: 90593233

Område: Rindal

Olaf Liabø
7342 Oppdal
Telefon: 72424379
Mobil: 95863058

Område: Sunndal

SpredeentreprenørerContractors: Midt-Norge

Nord-Trøndelag

André Storstad
7710 Sparbu
Telefon: 74144898
Mobil: 92056970

Område: Inderøy, Verdal, Steinkjer, Levanger, Mosvik og Verran

Herbjørn Kolstad
Mobil: 90825361
Nils Kaldahl (transport)
7777 N-Statland
Mobil: 90838008

Område: Namdalseid

Bjørn Lindsetmo
7896 Brekkvasselv
Mobil: 91631946

Område: Namsskogan og Røyrvik

Felleskjøpet Rørvik
v/Arild Ottesen
Mobil: 95459362

Område: Nærøy og Vikna

Støbakk Transport
7882 Nordli
Telefon: 74337138
Mobil: 90995985

Område: Lierne

Jan Morten Hokstad
7633 Frosta
Mobil: 90823206

Område: Åsen, Frosta

Jarle Hoås
7519 Elvarli
Mobil: 48112660

Område: Stjørdal, Hegra, Lånke og Skjelstadmark

Nils Kaldahl
7777 N-Statland
Mobil: 90838008

Område: Flatanger, N-Statland og Lauvsnes

Ole A. Helmersen
7994 Leka
Telefon: 74399705
Mobil: 91723690

Område: Leka

Odd Inge Klevmo
7760 Snåsa, Jørstad
Telefon: 74152395
Mobil: 97078241

Område: Snåsa

Peder Tuseth
7530 Meråker
Telefon: 74810108
Mobil: 95080610

Område: Meråker

Roar Aalberg
7120 Leksvik
Telefon: 74857561
Mobil: 97729090

Område: Leksvik

Christian Espenes
7860 Skage i Namdalen
Mobil: 90126267

Område: Namsos, Overhalla, Grong, Høylandet, Spillum, Skage og Skogmo

Sør-Trøndelag

AHS Maskin AS
Tlf. 932 04 619

Område: Hitra og Frøya

Egil Stjern
7170 Åfjord
Mobil: 99641871

Område: Åfjord

Hans Kristian Norset
7130 Brekstad
Mobil: 91717000
Stig Jøssund (spreder)
Mobil: 97178841

Område: Ørland

Lars J. Landrø
7316 Lensvik
Mobil: 90194124
Øystein Dørdal (transport)
Mobil: 92296445

Område: Lensvik og Agdenes

Aune Transport
7387 Singsås
Mobil: 91396969
Bestill gjerne på e-post:
post@aune-transport.no
Transport: Frode Solheim,
Mobil: 48097790
Spreder: Torstein Tømmerås,
Mobil: 97572445

Område: Trondheim, Hommelvik, Bynesset, Leinstrand og Skaun

Erik Aune
Mobil: 99468206

Område: Orkanger, Rennebu, Meldal og Fannrem

Aune Transport
7387 Singsås
Mobil: 48097790
Bestill gjerne på e-post:
post@aune-transport.no
Transport: Frode Solheim,
Mobil: 48097790
Spreder: Torstein Tømmerås,
Mobil: 97572445

Område: Støren, Gauldal og Soknedal

Dyrendal Transport A/S
v/ Jo Inge Dyrendal
7100 Rissa
Mobil: 90947737

Område: Rissa

Jon Belling
7105 Stadsbygd
Mobil: 91518939
Dyrendal Transport A/S(transport)
v/Jo Inge Dyrendal
7100 Rissa
Mobil: 90947737

Område: Statbygd

Olaf Liabø
7342 Oppdal
Mobil: 95863058

Område: Oppdal

Rune Aune
7584 Selbustrand
Mobil: 97014232

Område: Selbu

Steinar Berdal
Mobil: 99570911
Øystein Dørdal (transport)
Mobil: 92296445
Felleskjøpet Hemne
Telefon: 92815902

Område: Hemne og Kyrksæterøra

Skott Maskin
7470 Brekkebygd
Telefon: 72413132
Mobil: 97776596

Område: Røros og Ålen

Jon Are Hagen
7740 Steinsdalen
Telefon: 72577994
Mobil: 90603098

Område: Osen og Steinsdalen

Vognutleie Lars Græsli
Mobil: 99162169
eller Miljøkalk AS
Mobil: 97755836

Område: Tydal

SpredeentreprenørerContractors: Nord-Norge

Nordland

Felleskjøpet
v/Kurt Johansen
9409 Harstad
Telefon: 958 240 21

Område: Harstad

Felleskjøpet
v/Sture Walstad
8920 Berg i Helgeland
Telefon: 907 600 48

Område: Leirfjord, Sømna, Sandnessjøen og Løkta

Franzefoss Minerals AS
Hekkelstrand
8540 Ballangen
Telefon: 76 92 77 02

Område: Ballangen

Norsk Landbruksrådgiving
8376 Leknes
Telefon: 970 92 996

Område: Leknes

Norsk Landbruksrådgiving
v/Ragnhild Renna
Kleiva
8400 Sortland
Telefon: 905 48 161

Område: Sortland

Troms

Blomstereng Landbruk og Maskin AS
Tlf. 401 68 307

Område: Storfjord, Lyngen, Kåfjord og Nordreisa

Stig Are Rydningen
9360 Bardu
Mobil: 90205555

Område: Målselv, Bardu og Balsfjord

Finnmark

Friborg Gård
v/Svein Slåttsveen
9740 Lebesby
Telefon: 950 21 481

Område: Lebesby

Vest-Finnmark Forsøksring
v/Roar Haug
9514 Alta
Mobil: 916 95 345
Telefon: 78 43 56 67

Område: Alta, Kautokeino, Porsanger og Karasjok

Øst-Finnmark Forsøksring
v/Ola Johansen
9845 Tana
Telefon: 414 16 688/952 444 26

Område: Sør-Varanger og Tana

Derfor bør du velge Franzefoss Minerals

Franzefoss Minerals er en systemleverandør av stabil pH-verdi. Vår leveranse er en stabil og riktig pH-verdi med hovedfokus på enkelhet, trygghet og stabilitet.

Vi har nærmere 100 års erfaring i bransjen og er tilstede i hele verdikjeden. Franzefoss Minerals utvinner, foredler, lagrer, transporterer og sørger for at kalkspredningen på dine jorder utføres av dyktige spredeentreprenører. Vi leverer et komplett kalksystem som er tilpasset ditt behov. Kalken vi benytter går gjennom en grundig kvalitetskontroll under produksjonsprosessene og har derfor en renhet på over 98,5 %.

Kontakt oss for befaring og uforpliktende tilbud

Stein Olstad
Salgssjef Miljø
tlf. +4797160301
tlf. +4797160301
stein.olstad@kalk.no


Ingrid Gauslaa
Markedsansvarlig Landbruk Østlandet
tlf. +4795904769
tlf. +4795904769
ingrid.gauslaa@kalk.no


Asbjørn Ramsli
Markedsansvarlig Landbruk Vestlandet
tlf. +4794142877
tlf. +4794142877
asbjorn.ramsli@kalk.no


Eskild Bergli
Markedsansvarlig Landbruk Trøndelag + Nord-Norge
tlf. +4797755836
tlf. +4797755836
eskild.bergli@kalk.no


Eller la oss kontakte deg:

Trenger du hjelp? Legg igjen en beskjed, så kontakter vi deg!
 • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.