Hopp til hovedinnhold
Logo – Franzefoss Minerals
Søk

Røykgassrensing

Forbrenningsanlegg avgir giftig røykgass som kan renses med våre kalkprodukter.

For å eliminere avfall som ikke kan gjenvinnes, er forbrenningsanlegg en nyttig løsning. Men alle former for forbrenning gir fare for forurensning. Kalk bidrar til en renere og mer miljøvennlig forbrenningsprosess.

Slik fungerer røykgassrensing med kalk

Røyken som oppstår i et forbrenningsanlegg, inneholder giftige sure gasser som må nøytraliseres slik at man unngår utslipp til luft og vann. Vanlige giftstoffer i røykgass inkluderer kvikksølv, svoveloksider, nitrogenoksider, saltsyre, karbonmonoksid og tungmetaller. Når disse er fjernet fra røykgassen bli de deponert.

Det er to hovedgrunner til å velge kalk til røykgassrensing, fremfor alternative løsninger:

  1. Det er rimelig i innkjøp
  2. Logistikken rundt produktet er svært godt utbygget, og gir dermed høy leveringssikkerhet

Produkter som anvendes til rensing av røykgass

  • Miljø HOK Granulat
  • Miljø HOK Standard
  • Miljø HOK Super
  • Miljø Brentkalk VK 0/0,2
  • Miljø Hydratkalk SMR
  • Miljø Hydratkalk VK
  • Miljø Kalkmel VK 50

Sven Fürstenberg
Markedsansvarlig Vann & Miljø
tlf. +4748142557
tlf. +4748142557

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Ta gjerne en prat med oss. Du finner kontaktinformasjon til høyre.