Hopp til hovedinnhold
Logo – Franzefoss Minerals
Søk

Bygg og anlegg

Kalk er nesten allestedsværende i bygg- og anleggsbransjen – til alt fra livsviktig grunnstabilisering til vakre terrazzo-gulv.

Vi leverer kalk, dolomitt, pukk og grus til bygg- og anleggsbransjen. Produktene brukes til blant annet grunnstabilisering, asfalt- og betongprodukter. Med riktig bruk av kalkprodukter kan man gjøre klimavennlige valg, øke kvaliteten og forlenge levetiden på byggverk så vel som veinett.

Nedenfor kan du lese mer om våre produkter og tjenester innen kalk til bygg og anlegg, og se hvilke produkter vi anbefaler til ditt behov.

Kalk i asfalt

Bitufill (kalkfiller) reduserer vedlikeholdsbehovet og gir lengre levetid på asfalt.

Kalk i betong

Betofill (kalkfiller) gir finere overflater i betongvarer og belegningsstein.

Kalk til mørtel og sparkel

Kalkfiller gir bedre flytegenskaper og gjør mørtler, sparkel og avrettingsmasse mer håndterbart.

Pukk og kalkgrus

Kalkstein kan leveres som sand, singel, pukk og blokkstein til konstruksjon.

Grunnstabili-sering med kalk

Kalk forsterker og stabiliserer grunnen for veier og bygninger på bløte masser og leirgrunn.

Strøsingel av kalk

Kalkstein er en miljøvennlig strøsingel med lengre brukstid og flere bruksområder.

Kalk til terazzo og fasade

Dolomitt og kalkstein er mye brukt i terrazzo og i elementer til fasader.