Hopp til hovedinnhold
Logo – Franzefoss Minerals
Søk

Kalking av urene sedimenter i fjorden og havnebassenger

Urene og forurensede sedimenter på fjordbunnen kan stabiliseres/tildekkes med kalk.

Hva mener vi med urene/forurensede sedimenter: Industrivirksomhet har tilført skadelige miljøgifter i norske fjorder og havnebassenger. Dette kan være både organiske miljøgifter som dioksiner, TBT eller PCB, og uorganiske miljøgifter som kvikksølv, bly og nikkel. Miljøgiftene tas opp i næringskjedene og kan føre til uheldige virkninger og skader i organismene, samt hos dem som spiser disse. Flere fjordbunner i Norge er livløse på grunn av dette.

Hvordan brukes kalk til å stabilisere urene sedimenter og få livet tilbake i fjordene: Kalk brukes for å stabilisere miljøgifter i vannet og å hindre at de vaskes ut i vannmassene eller tas opp i næringskjedene. Behandlingen skjer ved at de urene sedimentene dekkes med kalkprodukter, som brytes ned på naturlig vis samtidig som de virker rensende.

 

Produkter som anvendes til rensing av urene sedimenter

  • Miljø HOK Standard
  • Miljø HOK Super
  • Miljø Brentkalk VK 0/0,2
  • Miljø Hydratkalk VK

Sven Fürstenberg
Markedsansvarlig Vann & Miljø
tlf. +4748142557
tlf. +4748142557

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Ta gjerne en prat med oss. Du finner kontaktinformasjon til høyre.