Hopp til hovedinnhold
Logo – Franzefoss Minerals
Søk

Gruveavløp

Miljøskadelig avrenning fra gammel gruvedrift kan behandles ved hjelp av pH-justering med kalkprodukter.

Kalkproduktene brukes for å kontrollere pH-svingninger i avrenningen. Det har vært drevet gruvedrift mange steder i Norge opp gjennom årene. Gruvevirksomheten har ført til at mineraler er blitt forstyrret i sin naturlige form. De har blitt ustabile og lekker ut mineraler og tungmetaller, som nå er blitt en trussel for det lokale økosystemet. På steder der det har vært vinning av svovel, jern, nikkel og kobber, står norske vassdrag i fare for å bli forurenset av miljøskadelige stoffer fra den gamle industrien.

For mange gruveområder betyr dette at dersom ingenting gjøres i form av sanering av bergmassene eller behandling av gruvevannet, vil disse bidra med forurenset avrenning i mange år fremover.

Mens kismineralene bidrar med forsuring og tilførsel av jern og kobber (kobber er et tungmetall), bidrar oksidasjonen av jern med til tilslamming av vassdrag. I tillegg tilføres store mengder tungmetaller til vassdrag i form av kobber, nikkel, kadmium, sink og bly, som kan være en trussel mot økosystemene. Det er spesielt villaksen, som trues av høye kobberverdier.

Avhengig av gruvevannets sammensetning, kan avrenningen fra gruvene behandles ved hjelp av pH-justering med kalk for å kontrollere pH-svingninger i avrenningen. Videre vil det felle ut tungmetaller ved ulike pH-områder.

Produkter som anvendes i gruveavløp

  • Miljø Brentkalk VK 0/0,2
  • Miljø Hydratkalk VK

Sven Fürstenberg
Markedsansvarlig VAR
tlf. +4748142557
tlf. +4748142557
sven.furstenberg@kalk.no

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Ta gjerne en prat med oss, eller legg igjen ditt telefonnummer. Så kontakter vi deg!

  • Hidden
  • Hidden
  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.
Trenger du hjelp? Legg igjen en beskjed, så kontakter vi deg!
  • Hidden
  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.