Hopp til hovedinnhold
Logo – Franzefoss Minerals
Søk

Kalk til gruveavløp

Miljøskadelig avrenning fra gammel gruvedrift kan behandles med kalk.

Hvorfor utgjør gamle gruver et miljøproblem: Gamle gruver kan lekke ut sure mineraler og tungmetaller. Dette kan utgjøre en trussel for det lokale økosystemet, men også økosystemer nedstrøms. På steder der det har vært vinning av svovel, jern, nikkel og kobber, står norske vassdrag i fare for å bli forurenset av miljøskadelige stoffer fra gruveavløpene. Ikke minst truer disse utslippene den utrydningstruede villaksen og annet lokalt plante- og dyreliv.

Hvordan kan man rense gruvevann med kalk: Kalk brukes for å kontrollere pH-en i gruvevann, og virker på den måten stabiliserende. Uten behandling vil områder med gammel gruvedrift gi forurenset avrenning i mange år. Alternativet til kalking er sanering av området, noe som er en stor og krevende prosess og ofte i strid med den lokale kulturarven.

Produkter som anvendes i gruveavløp

  • Miljø Brentkalk VK 0/0,2
  • Miljø Hydratkalk VK

Sven Fürstenberg
Markedsansvarlig Vann & Miljø
tlf. +4748142557
tlf. +4748142557

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Ta gjerne en prat med oss. Du finner kontaktinformasjon til høyre.