Hopp til hovedinnhold
Logo – Franzefoss Minerals
Søk

Aqua

Aqua – kalk til vannrensing og stabilisering

Kalk bidrar til pH-regulering i vann. Vi er Norges største leverandør av kalk og kalkingstjenester, og vi leverer kalkprodukter til vann, avløp, renovasjon og miljømarkedet. Våre kalkprodukter brukes til behandling og korrosjonskontroll av drikkevann, rensing av avløpsvann, samt hygienisering og stabilisering av slam. Kalkproduktene brukes også for å skape pH-balanse i vassdrag, elver, innsjøer, bekker og terreng, samt i en egenutviklet systemløsning for stabil og riktig pH i settefiskanlegg.

Avløpsrensing

Kalk i forbindelse med avløpsrensing har mange fordeler.

Gruveavløp

Miljøskadelig avrenning fra gammel gruvedrift kan behandles ved hjelp av pH-justering med kalkprodukter.

Rense drikkevann

Bruk av kalkprodukter sørger for et bedre drikkevann.

Settefisk

Franzefoss Minerals AS er en systemleverandør for stabil og riktig pH-verdi i settefiskanlegg.

Slambehandling

Kalk brukes til behandling av slam av flere årsaker.

Urene sedimenter

Urene og forurensede sedimenter kan stabiliseres med kalk.

Vassdrag

Kalk skaper pH-balanse i vassdrag, elver, innsjøer, bekker og terreng.

Systemløsninger

Vi har effektive systemløsninger for kalking av vassdrag.

Trenger du hjelp? Legg igjen en beskjed, så kontakter vi deg!
  • Hidden
  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.