Hopp til hovedinnhold
Logo – Franzefoss Minerals
Søk

Aqua

Aqua – kalk til vannrensing og stabilisering

Vi er Norges største leverandør av kalk og kalkingstjenester. Våre produkter brukes til behandling og korrosjonskontroll av drikkevann, rensing av avløpsvann, samt hygienisering, kondisjonering og stabilisering av avløpsslam. Produktene brukes også for å skape balanse og riktig pH i elver, innsjøer, bekker, terreng og settefiskanlegg innenfor akvakulturnæringen.

Kalk inngår i mange produkter og prosesser, og du er antagelig i kontakt med kalk hver eneste dag. For eksempel:

  • Vannet du drikker er behandlet med kalkprodukter
  • Matavfallet du leverer til gjenvinning er behandlet med kalk og blir til kompost som forbedrer jorda i hagen din
  • Slammet som produseres når du trekker i snora behandles og ufarliggjøres med kalk ved ditt lokale renseanlegg
  • Fisken du fisker i elven eller innsjøen i er der fordi vi kalker den
  • Laksen du kjøper på butikken har gått i kalkbehandlet vann på et oppdrettsanlegg

Nedenfor kan du lese mer om våre produkter og tjenester innen kalk til vann, avløp og settefisk, og se hvilke produkter vi anbefaler til ditt behov.

Kalk til gruveavløp

Miljøskadelig avrenning fra gammel gruvedrift kan behandles med kalk.

Kalk til behandling av drikkevann

Kalkprodukter gir høyere kvalitet på drikkevannet.

pH-justering i settefiskanlegg

Franzefoss Minerals er en systemleverandør for stabil og riktig pH-verdi i settefiskanlegg.

Slambehandling med kalk

Kalk i slam fra renseanlegg gir lavere smittefare og mindre lukt, samt fordeler for landbruket.

Kalking av urene sedimenter i fjorden og havnebassenger

Urene og forurensede sedimenter på fjordbunnen kan stabiliseres/tildekkes med kalk.

Kalking av innsjøer og vassdrag

Kalk skaper pH-balanse i vassdrag, elver, innsjøer, bekker og terreng.

Systemløsninger

Vi har effektive systemløsninger for kalking av vassdrag.