Hopp til hovedinnhold
Logo – Franzefoss Minerals
Søk

Agri

Agri – kalking for landbruk

Kalk i landbruket skaper balanse for både planter og dyr. Vi har vært i landbrukets tjeneste siden 1919 og er i dag landets største leverandør av kalkingsprodukter. Kalk og magnesium er livsnødvendig, både i forhold til vekst av planter og dyrehelse. Kalk til landbruket er et viktig bidrag i å sikre en riktig pH-verdi i jorda for optimal vekst. Kalk blir også tilsatt som kalsiumkilde i kraftfôret til dyrene.

Korn og oljevekster

Kalk sørger for riktig pH og sikrer næringsbalansen for korn og oljevekster.

Eng og beite

Kalking av sur jord gir mange fordeler.

Potet

Kalk i potetproduksjonen sørger for riktig pH og sikrer med det næringsbalansen i potetavlingene.

Grønnsaker

Kalking i grønnsaksproduksjon er viktig for plantehelsen og sikrer næringsbalanse i produktene.

Hage og plen

Kalk er viktig i hagen for å skape balanse i både plen og planter.

Økologisk

Kalk er et naturlig produkt, og vi tilbyr en rekke kalkprodukter som er godkjent for økologisk landbruk.

Kalkspredning

Vi samarbeider med flere spredeentreprenører rundt om i landet.

Snøsmelting

Enkelte år er det problemer med sen snøsmelting. Tilføring av kalk vil gi en raskere smelting av snø og is.

Fôrkalk

Kalk i dyrefôret sikrer riktig næringsbalanse og økt dyrevelferd.

Gjødselkjeller

Kalk gir mer homogen husdyrgjødsel, demper luktproblemer og reduserer slitasjen på bygningsmassen.

Desinfisering

Kalk brukes for å skape et bedre klima i fjøs og ved desinfisering.

Kompostering

Vår kalk kan med fordel benyttes til kompostering av matavfall/våtorganisk avfall.

Trenger du hjelp? Legg igjen en beskjed, så kontakter vi deg!