Hopp til hovedinnhold
Logo – Franzefoss Minerals
Søk

Agri

Agri – kalking for landbruk

Kalk i landbruket skaper balanse for både planter og dyr. Vi har vært i landbrukets tjeneste siden 1919 og er i dag landets største leverandør av kalkingsprodukter. Kalk og magnesium er livsnødvendig, både i forhold til vekst av planter og dyrehelse. Kalk til landbruket er et viktig bidrag i å sikre en riktig pH-verdi i jorda for optimal vekst. Kalk blir også tilsatt som kalsiumkilde i kraftfôret til dyrene.

Korn og oljevekster

Kalk sørger for riktig pH og sikrer næringsbalansen for korn og oljevekster.

Eng og beite

Kalking av sur jord gir mange fordeler.

Potet

Kalk i potetproduksjonen sørger for riktig pH og sikrer med det næringsbalansen i potetavlingene.

Grønnsaker

Kalking i grønnsaksproduksjon er viktig for plantehelsen og sikrer næringsbalanse i produktene.

Hage og plen

Kalk er viktig i hagen for å skape balanse i både plen og planter.

Økologisk

Kalk er et naturlig produkt, og vi tilbyr en rekke kalkprodukter som er godkjent for økologisk landbruk.

Snøsmelting

Enkelte år er det problemer med sen snøsmelting. Tilføring av kalk vil gi en raskere smelting av snø og is.

Fôrkalk

Kalk i dyrefôret sikrer riktig næringsbalanse og økt dyrevelferd.

Gjødselkjeller

Kalk gir mer homogen husdyrgjødsel, demper luktproblemer og reduserer slitasjen på bygningsmassen.

Desinfisering

Kalk brukes for å skape et bedre klima i fjøs og ved desinfisering.

Kompostering

Vår kalk kan med fordel benyttes til kompostering av matavfall/våtorganisk avfall.

Kalkspredning

Vi samarbeider med flere spredeentreprenører rundt om i landet.

Trenger du hjelp? Legg igjen en beskjed, så kontakter vi deg!