Hopp til hovedinnhold
Logo – Franzefoss Minerals
Søk

Agri

Agri – kalking for landbruk

Kalk i landbruket skaper livsnødvendig balanse for både planter og dyr, og er essensielt for å redusere miljøskadelig avrenning fra landbruket. Vi har vært i landbrukets tjeneste siden 1919 og er i dag landets største leverandør av kalkingsprodukter. Våre løsninger bidrar til å sikre riktig pH-verdi i matjorda, og hjelper til å gi den riktige mineralsammensetningen i kraftfôr til dyr.

Kalking reduserer avrenning fra landbruket

Fjordene våre er i en alvorlig situasjon, hvor livet på bunnen enkelte steder er svært alvorlig truet eller helt borte. Mye av dette skyldes avrenning fra landbruk. Kalking av jord binder skadelige stoffer og forhindrer dem fra å skade livet i vann. Samtidig bidrar kalken til bedre avlinger og friske dyr.

For hjelp med kalkspredning, les mer og bestill service her.

Granulerte kalkprodukter gir best resultat i landbruket

Granulerte produkter sikrer jevn fordeling og tilgang på kalsium og magnesium. Våre granulerte produkter er finmalt og deretter granulert, noe som gir rask oppløsning og raskt opptak. Når granulatet er tilsatt, løses det enkelt opp av dugg og regn, og man oppnår en rask økning av pH-verdi. Spredning av granulat kan gjøres med vanlige gjødselspredere. Ved bruk av styrefiler og GPS-spredning blir spredningen svært presis.

For mer informasjon, besøk vår partner Omya her.

Nedenfor kan du lese mer om våre produkter og tjenester innen kalking for landbruk, og se hvilke produkter vi anbefaler til ditt behov.

Kalk til korn og oljevekster

Kalk sørger for riktig pH og sikrer næringsbalansen for korn og oljevekster.

Kalk til eng og beite

Kalking av sur jord gir botanisk variasjon og forebygger flere helseplager for dyr på beite.

Kalk til potet

Kalk i potetproduksjonen gir poteter med færre defekter og høyere kvalitet.

Kalk til frukt, bær og grønnsaker

Kalking i produksjon av frukt, bær og grønnsaker gir bedre holdbarhet på avlingene.

Granulerte produkter

For å sikre tilgang på kalsium og magnesium, er granulerte produkter en enkel og god løsning for å oppnå dette.

Få hjelp til kalkspredning

Franzefoss Minerals har samarbeid med spredeentreprenører i alle landsdeler.

Fôrkalk

Kalk i dyrefôret sikrer riktig næringsbalanse og økt dyrevelferd.

Kalk til gjødselkjeller

Kalk gir mer homogen husdyrgjødsel, demper lukt og reduserer slitasje på bygninger.

Kalk til økologisk landbruk

Franzefoss Minerals tilbyr naturlige kalkprodukter som er tillatt i økologisk landbruk.

Kalk til hage og plen

Kalk brukes i hager for å oppnå en mosefri plen og øke næringsopptaket til planter.

Kalk til desinfisering i fjøs

Kalk brukes som desinfeksjonsmiddel i fjøs, og holder fluer og larver på avstand.

Kalk til kompostering

Kalk brukes til kompostering av mat-/hageavfall og demper lukt og korrosjonsproblemer.

Kalk til snøsmelting

Kalk fører til rask snøsmelting, og muliggjør tidligere dyrking av grønnsaker og korn.