Hopp til hovedinnhold
Logo – Franzefoss Minerals
Søk

Om oss

Franzefoss Minerals er den ledende bergverksbedriften på kalk i Norge med et stort fokus på miljø. Gjennom bærekraftig utnyttelse av våre kalk- og dolomittforekomster tilfører vi samfunnet kvalitetsprodukter som er skreddersydd oppgaven, og som leveres der de skal brukes.

Konsernledelse Franzefoss Minerals

Hanne Markussen Eek
Konsernsjef
tlf. +4797611505
tlf. +4797611505
hanne.markussen.eek@kalk.no

Last ned pressebilde


Remi Krogstad-Havnes
Konsernleder Økonomi/finans
tlf. +4793026502
tlf. +4793026502
remi.krogstad-havnes@kalk.no

Last ned pressebilde


Nils-Petter Eriksen
Innovasjon- og Utviklingssjef Marked
tlf. +4791665240
tlf. +4791665240
nils-petter.eriksen@kalk.no

Last ned pressebilde


Produksjonsledelse

Hanne Markussen Eek
Konsernsjef
tlf. +4797611505
tlf. +4797611505
hanne.markussen.eek@kalk.no

Last ned pressebilde


Glenn Håkon Bekkeli
Daglig leder
tlf. +4799017305
tlf. +4799017305
glenn.hakon.bekkeli@norfrakalk.no

Last ned pressebilde


Odd Magne Astrup
Økonomisjef FMI produksjon og NorFraKalk
tlf. +4797471260
tlf. +4797471260
odd.magne.astrup@kalk.no


Arnt Martin Storli
Daglig leder
tlf. +4799243082
tlf. +4799243082
arnt.martin.storli@kalk.no


Konsernstab

Håkon Mork
Plan og ressurssjef
tlf. +4791194484
tlf. +4791194484
hakon.mork@kalk.no

Last ned pressebilde


Konsernansvarlig IT / CIO
Konsernansvarlig IT / CIO
tlf. +4790113641
tlf. +4790113641
ha@kalk.no

Last ned pressebilde


Marianne Gjestrud
HR & HMS-sjef
tlf. +4799254036
tlf. +4799254036
marianne.gjestrud@kalk.no

Last ned pressebilde


Rune Landsem
Laboratoriesjef
tlf. +4797158497
tlf. +4797158497
rune.landsem@kalk.no

Last ned pressebilde


Annen kontaktinformasjon

Driftssjef Ballangen Kurt Barosen
Driftssjef Hole Hans Martin Slåtsveen
Driftssjef Eydehavn Jan Gunnar Kaldal
Driftssjef Tromsdalen Arnt Martin Storli
Driftssjef Hylla Trond Johansen
Driftssjef Verdal havn Petter Jermstad
Driftssjef Transporten Ketil Aksnes
Driftssjef NorFraKalk Leif-Inge Stenseth
Markedsansvarlig Miljømarkedet Stein Olstad
Markedsansvarlig Industrimarkedet Ole Jørgen Skundberg
Logistikk Erik Gunhildrud
Regnskap Franzefoss Minerals Eva Sletmoen
Regnskap Verdalskalk Knut Anders Kjelaas Johansen
Regnskap NorFraKalk Odd Magne Astrup
Fakturaspørsmål Franzefoss Minerals Eva Karin Viktil
Fakturaspørsmål Verdalskalk Marthe Helene B. Stene
Fakturaspørsmål NorFraKalk Odd Magne Astrup
Ekspedisjon Terje Bragstad

Geologiske ressurser

Bergindustrien omfatter virksomheter som lever av å ta ut og bearbeide mineraler og bergarter fra fast fjell eller løsmasser.

Som en av landets ledende leverandører av kalk, dolomitt og pukk har vi i Franzefoss Minerals et stort ansvar.

Vi er bevisst de belastninger vi påfører samfunnet, men vi vet også at samfunnet trenger kalk. Dette medfører et konstant ansvar for å være en ansvarlig samfunnsaktør, og i best mulig grad bidra til bærekraftig verdiskapning. Vi er avhengig av langsiktige og forutsigbare rammevilkår for å kunne forvalte våre ressurser i 100-års perspektiv. Tett dialog og nært samarbeid med lokale politikere og interessegrupper er avgjørende for at vi skal lykkes. Som bergverksbedrift og distriktsnæring sørger vi også for positive ringvirkninger for verdiskapningen hos underleverandører, og i de lokalsamfunn der vi har virksomhet.

Langsiktig forvaltning av våre ressurser 

Som bergverksbedrift skal vi legge langsiktige strategier for vår virksomhet basert på ansvaret for å bidra til en bærekraftig utvikling.

Et uttak fra naturen skal gi oss optimal verdi med minst mulig påvirkning, og vi skal sikre senere bruk av det berørte området.

Vårt moderne samfunn baserer sin levestandard på teknologi- og industriprodukter som er avhengig av leveranser av mange ulike industrimineraler. Kalk- og dolomittprodukter er viktige innen kategorien industriprodukter, og har i tillegg til å være råstoff i ulike prosesser også egenskaper som gir positive miljøeffekter i en rekke prosesser. Å fremstille disse miljøproduktene medfører uttak av ikke-fornybare ressurser og prosessering med både energiforbruk og fare for utslipp mot våre omgivelser.

Det er vårt ansvar at våre råvarer og produkter, som samfunnet er avhengige av, blir produsert på en miljøriktig måte uten unødig bruk av energi og unødige miljøbelastninger.

Karriere

Vi i Franzefoss Minerals ønsker å møte fremtiden med dyktige og engasjerte ansatte. Ønsker du å bli bedre kjent med oss, ta gjerne kontakt på karriere@kalk.no

Dersom du ønsker å sende inn din CV, gir du samtidig ditt samtykke til oppbevaring av denne i våre arkiver.

Du kan sjekke her om det ligger ute noen ledige stillinger som kan være av interesse for deg.

Historie

Bergverksbedriften Franzefoss Minerals er et 100 % familieeid konsern med en lang og spennende historie. Vår virksomhet startet i 1919 da W. B. Markussen bygget Franzefoss Kalkmølle basert på en lokal kalkforekomst ved Franzefossen i Sandvikselven i Bærum. Selskapet var personlig eiet fram til 1936. Da ble det overtatt av sønnen Sverre Markussen og omgjort til aksjeselskapet Franzefoss Bruk AS.

Under finner du konsernets 100-årlange historie, fra starten i 1919 fram til jubileet i 2019. Historien er skrevet av Olav Markussen.
Franzefoss Bruk A/S gjennom 100 år.

Nyheter fra Franzefoss Minerals

Siste nyhetsbrev

Trenger du hjelp? Legg igjen en beskjed, så kontakter vi deg!
  • Hidden
  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.