Hopp til hovedinnhold
Logo – Franzefoss Minerals
Søk

Naboinformasjon

Vi ønsker å være gode naboer. Vil du vite mer om et av våre anlegg, eller komme i kontakt med oss? Vi er alltid tilgjengelige.

Hvis du bor i nærheten av et av våre anlegg, ønsker vi tett og åpen dialog med deg.

I snart 100 år har vi hentet ut og bearbeidet mineraler vi som samfunn er avhengig av, blant annet for å rense drikkevann, gjøre forsurede elver beboelige for fisk, og gi riktig pH-verdi til matjord hos norske bønder. Ved anleggene våre henter vi ut ressursene av grunnfjellet, enten i dagbrudd eller i gruve.

Samfunnsbevisst

Vi er svært bevisst de belastningene vi påfører samfunnet, men vi vet også at samfunnet trenger kalk. Gjennom virksomheten vår kreves det at vi er en ansvarlig produsent og samfunnsaktør, som i best mulig grad bidrar til bærekraftig verdiskapning. For å kunne forvalte våre felles ressurser i et 100-årsperspektiv trenger vi et godt samarbeid med naboer.

Nabobrev fra Franzefoss Minerals

Bor du i nærheten av et av våre anlegg kan du ha interesse av å motta lokale nyhetsbrev (nabobrev) fra oss. Vi bruker nabobrevene hovedsakelig til å informere om saker som påvirker lokalsamfunnet rundt anlegget. Har du spørsmål knyttet til driften, må du også gjerne ta direkte kontakt med oss.

Klikk deg inn på anlegget du bor i nærheten av for å abonnere på nabobrevet.

Vi har også et generelt nyhetsbrev som gjelder for konsernet Franzefoss Minerals. Det finner du her.

Våre anlegg

Franzefoss Minerals har en rekke produksjonsanlegg landet rundt som utvinner og produserer kalk- og dolomittprodukter. Noen av forekomstene regnes som blant de reneste i Europa.

Franzefoss Minerals eier anleggene Eydehavn, Hole og Ballangen. I tillegg er vi medeier i Verdsalskalk, som driver anleggene Tromsdalen og Hylla. Vi har også egen lager- og utskipningskai ved Verdal Havn.

Vi leverer råvarer og bearbeidede produkter både innenlands og utenlands, innenfor en lang rekke bransjer og bruksområder. De viktigste bruksområdene for kalk- og dolomittprodukter er:

  • landbruk
  • industri
  • bygg- og anleggsbransjen
  • vassdrag, fjorder og havnebasseng
  • vann og avløp
  • røykgassrensing

Nedenfor kan du lese mer om våre anlegg.

Våre anlegg

Ballangen

Vårt produksjonsanlegg i Ballangen i Narvik utvinner noe av den hviteste dolomitten i Europa: Arctic Dolomite (arktisk dolomitt).

Eydehavn

Anlegget på Eydehavn utenfor Arendal produserer dolomitt- og kalksteinsprodukter.

Hamar

Anlegget på Hamar er ikke lenger i drift.

Hole

På anlegget i Hole på Toten produseres Holekalk. Anlegget er også en spesialisert kalkfillerprodusent og lokal pukkleverandør.
Her kan du se en liten presentasjon av anlegget.

 

Hylla

Fra anlegget på Hylla på Inderøy leveres det brentkalk og hydratkalk til norsk og nordisk industri.

KU – Ny transportløsning

Verdalskalk arbeider med nytt planprogram for transportbånd Tromsdalen – Ørin.

Lena

Franzefoss Minerals har kjøpt tidligere Toten Pukk og virksomhet og driften av dagbruddet i Syljulia på Østre Toten. Selve bruddforekomsten har vært drevet i ca. 15 år.

NorFraKalk

Franzefoss Minerals er 50 % eier i NorFraKalk – et selskap som produserer og selger kalkprodukter med base i Verdal.

Transport

Verdalskalk har ti vogntog som transporterer varer fra Tromsdalen til de andre anleggene i Verdal og på Inderøy.

Tromsdalen

Anlegget i Tromsdalen i Verdal bearbeider kalkstein fra en av Europas viktigste karbonatforekomster, og leverer blant annet råvarer til miljøvennlig papirproduksjon.

Verdal Havn

Verdalskalk har et lager og utskipningsanlegg i tilknytning til Verdal Havn, samt et anlegg for produksjon av filler (finmalt kalksteinsmel).

Motta nabobrev