Hopp til hovedinnhold
Logo – Franzefoss Minerals
Søk
Fjorden Kaller illustrasjonsbilde

Produkt og marked
i miljøperspektiv

Som en betydelig leverandør av kalk- og dolomittprodukter er det viktig for oss å bidra til miljøvennlige løsninger i alle bransjer vi betjener. Her forteller vi mer om miljøfordelene ved våre systemløsninger.

Systemløsninger og miljø

Gjennom FoU, innovasjon og kundedialog, ønsker vi å ha en positiv effekt på miljøet – enten det handler om rent vann, fruktbar jord, arealutnyttelse eller luft som er god å puste i. I dag er vi engasjerte leverandører av produkter og tjenester innenfor fiskeoppdrett, landbruk, vassdrag, gravplasser, jernbane og veinett. Kalk er (nesten) overalt!

Aqua Balance Settefisk

Naturproduktet kalk er med på å stabilisere pH-verdi og CO2 i settefiskanlegg, og bidrar dermed til økt produksjon og bedre fiskehelse uten å skade naturen. Kalkproduktene våre er så kortreiste som mulig, de utvinnes helt naturlig, og alt produseres i Norge.

Her kan du lese mer om Aqua Balance settefisksystem.

 

Agri Balance Kalkspredning

Kalkspredning er gunstig for landbruket, og brukes i alt fra naturlig snøsmelting til kompostering – men kanskje viktigst av alt: Kalking bidrar til redusert avrenning fra landbruk og sørger for god matjord, og brukes i produksjon av for eksempel korn, poteter og grønnsaker. Med balanse i åkeren utnyttes landbruksarealene optimalt.

Her kan du lese mer om Aqri Balance spredersystem.

 

Aqua Balance Vassdrag

Vassdragene er forsuret, og dette gir dårlige leve- og vekstvilkår for fisk. Kalkingssystemene våre er utviklet for elver og bekker. De sørger for riktig pH-verdi, og gir et sunt miljø for fisk og øvrig i liv i vann. På den måten bidrar vi til biologisk mangfold og balanse.

Her kan du lese mer om Aqua Balance vassdragssystem.

 

Terra Balance – Gjenbruk av gravplasser

For at kommunene skal slippe å bruke stadig mer matjord til å utvide arealet til gravplasser, brukes vårt kalkingssystem til å bryte ned innholdet i graver slik at disse kan omdisponeres. Systemet tar utgangspunkt i helt naturlige nedbrytningsprosesser og gir ingen skadelige utslipp.

Her kan du lese mer om Terra Balance gjenbruk av gravplasser.

 

Terra Balance Grunnstabilisering

Vi bidrar til grunnstabilisering for bygg, jernbane og veinett ved å optimalisere bindemidlene i bakken. Dette gir lengre levetid til eksisterende veier og baner, samtidig som vårt system bidrar til å holde klimagassutslippene nede under produksjon.

Her kan du lese mer om Terra Balance Grunnstabilisering.

Trenger du hjelp? Legg igjen en beskjed, så kontakter vi deg!
  • Hidden
  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.