Hopp til hovedinnhold
Logo – Franzefoss Minerals
Søk

Produksjon
og miljø

Det er viktig for oss å skape produkter som både vi selv og kundene våre kan stille seg rakrygget bak. Derfor jobber vi for å produsere kalk- og dolomittprodukter på en mest mulig skånsom måte for mennesker og natur. Det innebærer aktiv innsats for trygge anlegg og fornuftig ressursforvaltning.

Miljøtiltak i produksjonen

På alle anleggene til Franzefoss Minerals står miljø høyt oppe på agendaen. For å kunne bidra til en bærekraftig utvikling må vi skape balanse mellom vår påvirkning på landskap og nærmiljø, og sluttproduktenes positive effekt på naturen. Selskapets strategiske plattform vektlegger kontinuerlig forbedring av energiledelse og energiforbruk.

Her er noen av miljøtiltakene som vi jobber med i produksjonen nå:

Reduksjon av støvutslipp, samt utslipp til vann og jord

Vi jobber hele tiden med å hente ut mineraler og bearbeide dem på en måte som skaper minst mulig utslipp – både til naturen rundt oss, men også i nabolagene der vi opererer. Både måten vi jobber på, og hvilke rutiner vi har, hjelper oss å ta vare på omgivelsene og planeten i det daglige. Anleggene våre måles på ulike mål knyttet til utslipp, og vi gleder oss over å se at utslippene går stadig nedover.

Overgang til utslippsfri transport, samt grønnere innkjøp

Over tid skal hele maskinparken og kjøretøyene våre bli utslippsfrie. Vi er også bevisste på våre valg av forbruksartikler og andre innkjøp knyttet til drift og administrasjon, slik at vi kan unngå bruk og kast-kultur på alle nivåer av organisasjonen. Franzefoss Minerals ønsker å være en inspirator overfor leverandører og samarbeidspartnere, og bidra til en kultur hvor den grønne tankegangen er helt fremst i hodet – hver dag, helt naturlig.

 

Våre anlegg

Ballangen

Anlegget på Ballangen ligger i Ofoten i Nordland, og er blant Nord-Europas hviteste dolomittforekomster. Her jobber vi med forbedringer i produksjonsprosessene, blant annet knyttet spesifikt til energiledelse. Les mer

Eydehavn

Prosessanlegget Eydehavn ligger i Arendal kommune. Den geografiske nærheten til andre anlegg gjør at vi kan foredle vassdragskalk og andre produkter i nærheten av bruksområdet – et bevisst miljøvalg. Les mer

Verdal Havn

Ved Verdal Havn produseres kalk og kalkmel. Anlegget har benyttet et energiovervåkningssystem siden 2020, og jobber kontinuerlig med å redusere utslipp og støynivå. Les mer

Tromsdalen

I Verdal ligger også Tromsdalen, en av Europas reneste kalkforekomster. På dette anlegget har vi lykkes i å oppnå full massebalanse, og har en pågående satsning på fullstendig overgang til biodrivstoff. Les mer

Hylla

På Hylla produserer vi brentkalk og hydratkalk, som blant annet brukes til røykgassrensing og vannbehandling. Anlegget har utslippstillatelse fra Miljødirektoratet og er underlagt kvoteplikt etter klimakvoteloven.  Ler mer

NorFraKalk

NorFraKalk er et eget produksjonsselskap i Verdal, 50 % eid av Franzefoss Minerals. Anlegget deltok blant annet i CO2-Hub Nordland i 2018-2020 og jobber kontinuerlig med å produsere lavutslippsprodukter i tråd med det grønne skiftet. Les mer

 

Hole

Ved anlegget på Hole produserer vi pukk og grus som brukes til vassdragskalking, jordforbedring i landbruket, samt til byggevaremarkedet i Gjøvik- og Totenområdet. Les mer

 

 

Trenger du hjelp? Legg igjen en beskjed, så kontakter vi deg!
  • Hidden
  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.