Hopp til hovedinnhold
Logo – Franzefoss Minerals
Søk

Miljø
på konsernnivå

Konsern

For oss er det helt naturlig å ville skape balanse, og dette er noe som gjennomsyrer hele organisasjonen. Ikke bare fordi det er på verdensagendaen, men fordi vi alltid har gjort det.

Forskning og utvikling for miljøet

Det pågår til stadighet forskning og innovasjon hos oss, i samarbeid med nasjonale så vel som internasjonale aktører. Ved å finne nye måter å løse utfordringer på, kan vi både hente ut en miljøeffekt og samtidig effektivisere vår egen drift og finne nye forretningsområder. De siste årene har våre største FoU-prosjekter handlet om disse temaene:

  • CO2-fangst (CCU)
  • Nye måter å utnytte biprodukter fra produksjon
  • Bruk av alternative energikilder
  • Forbedring av vann- og slamsystemløsninger
  • Kalk i sjøvann for å reversere negative effekter på tareskogen som følge av kråkebolleinvasjon
  • Reduksjon av jorderosjon i landbruket ved hjelp av strukturkalking
  • Forlenge asfaltens levetid ved tilsetning av hydratkalk
  • Produktutvikling knyttet til desinfeksjon av husdyrrom, jord og maling

 

Våre valgte bærekraftsmål

Franzefoss Minerals jobber etter følgende av FNs bærekraftsmål:

 

Bærekraftsmål 6: Rent vann og gode sanitærforhold

Kalkproduktene våre brukes til å skape pH-balanse i elver, vassdrag, innsjøer, bekker, terreng og fiskeanlegg. De behandler drikkevann og renser avløpsvann. Uttak av mineraler kan bidra til utslipp. Vi overvåker derfor egen praksis for å minimere vårt eget fotavtrykk.

Bærekraftsmål 7: Ren energi til alle

På flere av våre markedsområder kan kalkprodukter og -løsninger være med på å redusere energiforbruket hos kunder. Samtidig er vi opptatt av å holde egen energibruk nede, og jobber aktivt med overgang fra fossile til fornybare energikilder i egen produksjon.

Bærekraftsmål 12: Ansvarlig forbruk og produksjon

Kalk går tilbake til naturen når den brukes. Likevel er kalk i sin opprinnelige form en ikke-fornybar ressurs, og vi må derfor passe på at vi utnytter den så godt som mulig og gir den et sirkulært kretsløp. Alle anleggene våre blir målt på graden av ressursutnyttelse.

Bærekraftsmål 13: Stoppe klimaendringene

Frem mot 2050 skal hele prosessindustrien jobbe mot å bli karbonnøytralt. Vi arbeider nå metodisk og langsiktig med overgang til en klimanøytral produksjon, blant annet ved hjelp av fangst og lagring av CO2.

Bærekraftsmål 14: Livet i havet

Flere av produktene våre er aktivt med på å styrke økosystemet i havet. I tillegg ligger mange av anleggene våre langs kysten, og det er viktig for oss å minimere alle former for forurensning av det marine miljøet. Dette gjør vi blant annet gjennom å følge EUs rammedirektiv for vann.

Bærekraftsmål 15: Livet på land

Kalkstein- og dolomittproduktene våre bidrar positivt til livet på land, blant annet gjennom kalking av terreng, landbruk og vassdrag. Når vi henter ut mineraler reguleres dette med konsesjoner fra myndighetene, som passer på at vi sikrer biologisk mangfold og hindrer unødvendig forurensning.

Trenger du hjelp? Legg igjen en beskjed, så kontakter vi deg!
  • Hidden
  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.