Hopp til hovedinnhold
Logo – Franzefoss Minerals
Søk

Sertifikater (ISO-NS)

Å være ISO-sertifisert har vært et viktig fokusområde for Franzefoss Minerals i snart 30 år. Vi ble første gang sertifisert i henhold til NS-EN 9001 i 1991, og i 2005 ble vi første gang sertifisert i henhold til NS-EN 1400.

ISO-standardene representerer viktige styringssystemer for vår kvalitets- og miljøledelse i verdikjedene til våre selskaper.

Kvalitetsstyring

Vår visjon er å være ledende innen kalk og dolomitt, og et av våre overordnede mål er at vi alltid skal gjøre det bedre. Vi har vært ISO-sertifisert i henhold til NS-EN 9001 i 20 år og har et godt styringsverktøy for produksjonsprosessene i verdikjedene våre.

Ved å kvalitetssikre verdikjedene våre skal vi til enhver tid beskrive alle våre prosesser og enkeltaktiviteter gjennom mål, strategier, handlingsplaner, prosedyrer og rutiner. Dette for å sikre sporbarhet mellom forventet aktivitet og reell handling.

Gjennom hendelsesbehandlingssystemet, det innebærer avvik, observasjoner, farlige forhold, uønskete hendelser og forbedringsforslag, skal vi til enhver tid måle hvor gode vi er på å innfri våre egne kunders og andre interessentgruppers forventninger til oss.

Miljøstyring

Alle våre selskaper er sertifisert i henhold til NS-EN 14001:2004. Standarden krever at bedriften utarbeider miljømålsettinger og ledelsessystemer som kreves for å nå slike målsetninger.

Den internasjonalt anerkjente standarden for miljøstyring, ISO 14001, er generell. Den passer for organisasjoner i alle næringer. Den er utviklet av den Internasjonale Organisasjon for Standardisering (ISO) og er basert på to konsepter: kontinuerlig forbedringer og overholdelse av miljøregelverk.

Standarden inneholder nøkkelelementene for effektiv miljøstyring. Det kan anvendes både i tjenesteytende sektor og i produksjonsbedrifter. Standarden krever at bedriften utarbeider miljømålsettinger og ledelsessystemene som kreves for å nå slike målsetninger. Standarden krever også at bedriften slutter seg til systemets prosesser, rutiner og virksomheter.

Stadig grønnere

Standarden krever at bedriftene kartlegger alle driftsrelaterte miljøaspekter, og at de deretter iverksetter tiltak for å utbedre prosesser og sporbarhet til disse på prioriterte områder. ISO 14001 fastsetter en god praksis for en forbedringspolitikk for bedriftens innvirkning på miljøet.