Hopp til hovedinnhold
Logo – Franzefoss Minerals
Søk

Produkt og marked

De produktene og tjenestene vi utvikler skal gi lavest mulig fotavtrykk. Vi er stolte av vår produktportefølje, og at vi deltar aktivt i det grønne skiftet i mange bransjer.

Som en betydelig leverandør av kalk- og dolomittprodukter er det viktig for oss å bidra til miljøvennlige løsninger i alle bransjer vi betjener. Her forteller vi mer om miljøfordelene ved våre systemløsninger.

Systemløsninger og miljø

Gjennom FoU, innovasjon og kundedialog, ønsker vi å ha en positiv effekt på miljøet – enten det handler om rent vann, fruktbar jord, arealutnyttelse eller luft som er god å puste i. I dag er vi engasjerte leverandører av produkter og tjenester innenfor fiskeoppdrett, landbruk, vassdrag, gravplasser, jernbane og veinett. Kalk er (nesten) overalt!

Aqua Balance Settefisk

Naturproduktet kalk er med på å stabilisere pH-verdi og CO2 i settefiskanlegg, og bidrar dermed til økt produksjon og bedre fiskehelse uten å skade naturen. Kalkproduktene våre er så kortreiste som mulig, de utvinnes helt naturlig, og alt produseres i Norge.

Agri Balance Kalkspredning

Kalkspredning er gunstig for landbruket, og brukes i alt fra naturlig snøsmelting til kompostering – men kanskje viktigst av alt: Kalking bidrar til redusert avrenning fra landbruk og sørger for god matjord, og brukes i produksjon av for eksempel korn, poteter og grønnsaker. Med balanse i åkeren utnyttes landbruksarealene optimalt.

Aqua Balance Vassdrag

Vassdragene er forsuret, og dette gir dårlige leve- og vekstvilkår for fisk. Kalkingssystemene våre er utviklet for elver og bekker. De sørger for riktig pH-verdi, og gir et sunt miljø for fisk og øvrig i liv i vann. På den måten bidrar vi til biologisk mangfold og balanse.

Terra Balance Grunnstabilisering

Vi bidrar til grunnstabilisering for bygg, jernbane og veinett ved å optimalisere bindemidlene i bakken. Dette gir lengre levetid til eksisterende veier og baner, samtidig som vårt system bidrar til å holde klimagassutslippene nede under produksjon.

Trenger du hjelp? Legg igjen en beskjed, så kontakter vi deg!
  • Hidden
  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.