Hopp til hovedinnhold
Logo – Franzefoss Minerals
Søk

Kvalitetsstyring

Franzefoss Minerals har et eget laboratorium i tilknytning til anlegget på Hylla i Trøndelag. Vi er ISO-sertifisert innen kvalitetsstyring og miljøstyring.

Sentrallaboratoriet

På sentrallaboratoriet jobber det laboranter og ingeniører som utfører produksjonskontroll, sluttproduktkontroll og utviklingsanalyser. Dette gjøres for å sikre at vi leverer trygge produkter i tråd med lovverk og kundekrav. Laboratoriet utfører analyseoppgaver for hele selskapet og er sertifisert i henhold til NS-EN ISO 9001 og 14001.

ISO-sertifikater

ISO-standardene representerer viktige styringssystemer for kvalitets- og miljøledelse. Vi ble første gang sertifisert i henhold til NS-EN 9001 (internasjonal standard for kvalitetsstyring) i 1991, og i 2005 ble vi sertifisert i henhold til NS-EN 14001 (internasjonalt anerkjent standard for miljøstyring).

Slik jobber vi med kvalitetsstyring (NS-EN 9001)

Det er viktig for oss å ha sporbarhet gjennom hele prosessen fra planer til gjennomføring av ulike aktiviteter i selskapet. Derfor beskriver vi systematisk både målsettinger, strategier, handlingsplaner, prosedyrer og rutiner.

Vi er også opptatt av å måle hvor godt vi innfrir egne og andres forventninger til oss. Dette gjør vi gjennom et hendelsessystem hvor vi rapporterer på:

  • Avvik
  • Observasjoner
  • Faglige forhold
  • Uønskede hendelser
  • Forbedringsforslag

Slik jobber vi med miljøstyring (NS-EN 14001)

Franzefoss Minerals er opptatt av hvilken innvirkning vi har på klimaet. Vårt miljøansvar kan du lese mer om her.

Alle selskapene i konsernet er sertifisert i henhold til NS-EN 14001, som er den internasjonale ISO-standarden for miljøstyring. Standarden er generell for å kunne passe til alle bransjer, og den er basert på to overordnede konsepter:

  1. kontinuerlig forbedring
  2. overholdelse av miljøregelverk

For å være ISO 14001-sertifisert må vi kartlegge alle driftsrelaterte miljøaspekter og iverksette nødvendige tiltak. Det er også viktig at vi sikrer sporbarhet i vårt arbeid med miljø.

Spørsmål om kvalitetsstyring?

Hanne Markussen Eek
Konsernsjef
tlf. +4797611505
tlf. +4797611505


Trenger du hjelp? Legg igjen en beskjed, så kontakter vi deg!
  • Hidden
  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.