Hopp til hovedinnhold
Logo – Franzefoss Minerals
Søk
Franzefoss Minerals og miljø

Vår bærekraft og vårt miljøansvar

Franzefoss Minerals jobber ut ifra flere av FNs bærekraftmål for å sikre en fremtidsrettet mineralproduksjon. Grønn omstilling og FoU er bærebjelker i arbeidet vårt. Vi engasjerer oss i hvordan vi kan hjelpe og optimalisere det naturlige kretsløpet – både til vanns og på land.

I vår miljørapportering har vi fokus på vårt samfunnsansvar som en bærekraftig forvalter av våre ressurser. Kalk er definert som naturens eget rensemiddel, og det er vårt ansvar å sørge for å produsere med minst mulig fotavtrykk.

Hanne Markussen Eek
Konsernsjef

Konsern

Hos oss gjenspeiles målet om grønn omstilling i blant annet forskning, innovasjon og utviklingsarbeid. Noen mål oppfyller vi hver dag, andre er mer langsiktige.

Anlegg

Vi skal hente ut og bearbeide ressurser på en mest mulig skånsom måte. Alt fra innkjøp til daglige rutiner granskes for å redusere utslippene og skape en grønnere verden.

Produkt og marked

De produktene og tjenestene vi utvikler, skal gi lavest mulig fotavtrykk. Vi er stolte av vår produktportefølje, og at vi deltar aktivt i det grønne skiftet i mange bransjer.