Hopp til hovedinnhold
Logo – Franzefoss Minerals
Søk


Hvordan produkt og teknisk løsning er viktig i settefisknæringen?

Aqua Balance System kalkmelkanlegg sikrer optimal vekst i settefiskanlegg. Systemet sikrer stabil pH-verdi og optimal vannkvalitet ved bruk av riktig mengde kalkmelk.

Franzefoss Minerals er ledende innen leveranser av doseringsutstyr for kalk og dolomitt i Norge. Innen akvakultursegmentet har vi de senere år opplevd en sterk vekst i bruken av hydratkalk til pH justering i stadig større RAS-anlegg. I 2020 har økningen så langt vært eksplosiv, med en økning på nesten 85% i volum hydratkalk. Vi antar at det ved årsslutt vil være levert en mengde AquaPlus H til settefisk tilsvarende en fórmengde på mellom 20 000 og 40 000 tonn (10-20% av fórmengden).

Stor forespørsel

Denne økningen ser ut til å fortsette også i 2021, skal vi tro alle forespørslene og antall anlegg der det i dag diskuteres bruken av hydratkalk og AquaPlus H. For oss er dette svært gledelig. For at denne trenden skal fortsette, og at kundene fortsatt skal ha tillit til produktet er det viktig at det utstyret som leveres i markedet er avstemt i bruken og produktets spesifikke egenskaper.

Fornøyde kunder i mange år

Franzefoss Minerals AS jobber aktivt i markedet med å anbefale det utstyret vi mener er riktig for bruken og våre produkter. Det blir brukt kvalitetskomponenter og kvalitetsmaterialer i alle ledd. Vår hensikt med å levere utstyr er å ha kunder som er fornøyde med AquaPlus H i mange år fremover.

Kunden skal fokusere på oppdrett av fisk

Det er så langt levert åtte Aqua Balance System kalkmelkanlegg i bransjen, både store og mindre anlegg med AquaPlus H. I tillegg har vi levert over 70 installasjoner i markedet for kalking av vassdrag (kalsiumkarbonat). Alle anlegg skreddersys av vår egen tekniske avdeling og det tilbys serviceavtaler i etterkant av leveransen. Om kunden ønsker det kan vi også overta silostyringen av beholdningen og levere etter behov, slik at kunden kan fokusere på oppdrett av fisken.

Leverandør av både utstyr og AquaPlus H

Mange kunder ser fordelen ved at vi er både en leverandør av utstyr og samtidig leverandør av hydratkalken AquaPlus H. Dette gir kunden mulighet til å henge problemstillinger på rette knagger, få raske svar og riktige løsninger på utfordringer som måtte oppstå underveis. Både driftsmessige, men gjerne også prosessmessige, kjemiske/ biologiske innenfor biologisk vannrensing.