Hopp til hovedinnhold
Logo – Franzefoss Minerals
Søk


Nytt system for dosering og lagring av aktivkull på Hafslund Celsio/Haraldrud

Franzefoss Minerals leverer nytt system for dosering og lagring av aktivkull på Hafslund Celsio sitt anlegg på Haraldrud

Franzefoss Minerals installerte denne uken et helt nytt anlegg for lagring og dosering av aktivkull på Hafslund Celsio sitt anlegg på Haraldrud (@celsio.no).

Haraldrudanlegget forbrenner ikke-resirkulerbart, kvernet industriavfall og utnytter produsert varme som en miljøvennlig og sirkulær ressurs i fjernvarmenettet. Energien som produseres tilsvarer en årlig energimengde på 140 GWh, eller det totale energiforbruket til 5 600 eneboliger eller 8 250 rekkehus.

Produserte røykgasser fra prosessen renses med hydratkalk fra Franzefoss Minerals, samt aktivkull. Det er i hovedsak sure gasser som SO3, HCl, HF, tungmetaller som kvikksølv og organiske miljøgifter som dioksin/ furan som fjernes i denne røykgassrenseprosessen. Anlegget doserer også ammoniakk for fjerning av klima- og helseskadelig NOX-gasser.

I designet av kulldoseringsanlegget har man tatt spesielt hensyn til brukervennlighet og reduksjon av støvproblematikk under fylling og operasjon. Lagringstrauet fylles ved at man tømmer hele storsekken i en operasjon. Under fylling trekker en avtrekksvifte støvet tilbake inn i trauet, som på denne måten forbedrer arbeidsmiljøet og reduserer støvutfordringer betydelig. På grunn av kullets natur ble det også foretatt vurderinger i forhold til ATEX (eksplosjonsfarlig atmosfære – forskrift om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer).

Anlegget, slik det står i dag, kan med noen modifikasjoner også brukes til dosering av hydratkalk i mindre forbrenningsanlegg, til pH-justering i landbasert akvakultur eller drikkevannsbehandling. Sjekk gjerne ut våre hjemmesider på https://kalk.no/produkter-og-marked/aqua/settefisk/ for å finne ut mer om kalk og våre Aqua Balance systemløsninger innenfor landbasert akvakultur.