Hopp til hovedinnhold
Logo – Franzefoss Minerals
Søk


Nytt doseringsanlegg i Nomeland

Anlegget Nomeland i Valle kommune ble overlevert i uke 19. Kunden er meget fornøyd og anlegget har da også fungert som det skal det første driftsåret.

Nomeland er det øverste av tre anlegg i Otra-vassdraget og kalkingen her skal først sikre gode levevilkår for den relikte laksen Bleka. Men den gode vannkvaliteten renner jo videre og elven nyter godt av dette helt ut til havet. I Otra har vi i tillegg levert anleggene Iveland og Høiebekken. Otra er med dette fullkalket og da er alle de større vassdragene i Agder kalket.