Hopp til hovedinnhold
Logo – Franzefoss Minerals
Søk


Ny kai med plass til fremtiden

Kalkkaia er satt i drift. Til tross for noen barnesykdommer, ligger alt til rette for videre vekst.

Det nye anlegget representerer et stort og viktig skritt videre i arbeidet med kontinuerlig forbedring av vår aktivitet. Den gamle kaia var en flaskehals: den var for liten for å laste store skip, og den ble brukt til lasting av både brentkalk, filler og kalkstein. Med dagens løsning har vi økt kapasiteten betraktelig – både for dagens situasjon og for fremtiden.

Skal håndtere 4 millioner tonn

Forutsetningen for det nye anlegget var at det skulle kunne håndtere utskipning av 3-4 millioner tonn i året. Anlegget er bygget for å kunne videreutvikles på sikt, i tråd med forventet volumøkning innen mottak, lagring og lasting. I fremtiden vil også automatiserte løsninger bli enda mer rådende. Samtidig vil vi fortsatt være avhengig av hjullaster i en del år fremover, og da er det positivt at den neste hjullasteren som blir satt i drift ved dette anlegget er en hybrid.

Bedre miljø – og arbeidsmiljø

Det nye anlegget bidrar både til redusert klimaavtrykk, økt konkurransekraft og bedre arbeidsmiljø for våre ansatte. Overgang til større skip, som også delvis går på grønnere energi som naturgass, er viktige grønne tiltak hos oss. For eksempel har transporten av kalkstein til Finland 30 % lavere avtrykk nå, etter overgangen til de nye gassdrevne 25 000-tonnerne til rederiet ESL.

Også arbeidsmiljøet har blitt løftet med nytt anlegg. Operatørene har bedre arbeidsforhold, og støy- og støvutslippet i omgivelsene er betydelig lavere enn før, og støynivået skal ytterligere ned.

Har fått testet lastekapasiteten

Mellom mars og juni 2021 er det lastet 170 000 tonn over i det nye anlegget. Man har lastet fra skip i størrelsesorden 4000 til 32 000 dødvekttonn. Skipene har ulik kapasitet for pumping av ballastvann, noe som påvirker lastekapasiteten. Med andre ord er det en direkte sammenheng mellom størrelsen på skipene, og hvor stor lastekapasiteten er.

Etter hvert som et skip lastes, må det også pumpe ut ballast. Mange av de mindre skipene har ikke kapasitet til å pumpe ut mer enn 600-800 tonn vann i timen, og vi kan derfor ikke laste med større kapasitet enn dette.

De største skipene har ingen problemer med å ta imot alt hva lasteanlegget kan klare å levere. Erfaringene så langt er at anlegget fungerer stabilt og bra på kapasiteter omkring 1 400-1 500 tonn i timen.

 

Praktisk testing har avdekket utfordringer

Antall hjullastere og mobile matere som forsyner det stasjonære anlegget, begrenser den totale kapasiteten vi kan oppnå. Vi kommer til å teste med flere hjullastere og matere for å se om anlegget klarer å håndtere 3 000 tonn pr time, som er nivået det er designet for.

Innkjøringen av anlegget har avdekket at det er problemer med skjevgang på beltet på skipslasteren, som skyldes ujevn belastning fra fraksjoner med varierende kapasitet. Vi jobber for å rette opp i dette. I tillegg er det noen problemer med styringen av de mobile materne og slitasje på transportbåndene som vi jobber med å finne løsninger på.

Alt i alt er det gledelig å ha kommet til det stadiet hvor alle funksjoner kan testes i praksis og finjusteres.