Hopp til hovedinnhold
Logo – Franzefoss Minerals
Søk


Kvåsfossen – Nasjonalt villakssenter

Senteret som er lokalisert ved Kvåsfossen i Lygnavassdraget ble offisielt åpnet 3. september 2021 og er ett av fire slike. De øvrige ligger i Tana, Namsos og Lærdal. Alle har sine fokusområder. Senteret i Kvåsfossen har fokus på laksefiske i Sørlandselvene, forsuringen og kalking.

Sikret drift

Senteret ble etablert i privat regi i forbindelse med at det ble bygd laksetrapp inne i fjellet for at laksen kunne passere Kvåsfossen. Trappen er tilgjengelig for besøkende og tre av «trappene» er bygd som glassmontere der man kan se laksen på vei opp. Senere ble det Nasjonalt senter med statlig finansiering som sikrer drift i årene fremover.

Doseringsanlegg i miniatyr

Franzefoss Minerals  fattet tidlig interesse for bygget og trappen, og det ble raskt dannet en arbeidsgruppe der vi var representert som skulle utforme og få på plass en utstilling om laksefiske på Sørlandet, forsuringen og kalking.

Arbeidsgruppen ble ledet av Ørnulf Haraldstad, Fylkesmannen i Agder. Vi har under hele prosessen vært sentrale i utformingen, ikke minst ved at vi har bygget et miniatyrdoseringsanlegg som besøkende kan starte. Anlegget består av silo, doseringsskrue, blandekar med omrører og pH-måling. Fra blandekaret tilsettes kalkblandingen en kunstig elv og man kan registrere pH-endringen. Vi har også et monter med produkter og informasjon. MikaCom presenterer anleggene våre i Lygna (Møska og Gysland) på to skjermer. I tillegg har vi bidratt med mye informasjon om praktisk kalking og utviklingen rundt temaet, som også blir presentert i utstillingen.

Lygna er en flott elv og senteret i Kvåsfossen har blitt svært bra. Alle oppfordres til å besøke området, og ikke minst utstillingen i senteret som viser frem vårt markedsområdet Vassdragskalking.

Her kan du lese mer om senteret på hjemmesiden til Kvåsfossen.