Hopp til hovedinnhold
Logo – Franzefoss Minerals
Søk


Kalking med helikopter

Kalking med helikopter er et alternativ der en ikke kan komme til med traktor. Dette har vært vanlig på Vestlandet, da som et samarbeid mellom Miljøkalk, NLR og Pegasus Helicopter AS. Det er en effektiv spredning av kalk, og man lager felles bestillinger for et område.

I tillegg til Vestlandet jobbes det med et tilsvarende tilbud i Sør Trøndelag. I andre områder der dette kan være aktuelt oppfordrer vi til at en går sammen og ser hva en kan få til. Jo større mengde en kan få til, jo rimeligere blir prisen. Ta kontakt med Miljøkalk AS for mulighet for helikopterspredning.

Helikopterkalking i Rogaland!

I slutten av april foregikk helikopterkalking av beiter i Rogaland. Det var 34 gårder som kalket beitene sine, til sammen 1648 daa. Beitene kalkes med 350 kg Agri Dol pr dekar, som inneholder 12% magnesium. Asle Gilje og samboer Eva Campbell var en av de som fikk kalket beitene sin i år.

Drivere: Asle Gilje og Eva Campbell, driv gård på Gilja i Gjesdal Kommune.

Hva slags produksjon har dere: Vi har 170 sau og 10 ammekyr av rasen Angus. Vi har 119 daa fulldyrka jord, 131 daa kulturbeiter /innmarksbeiter, og mye utmarksbeiter. Totalt er det 2596 daa.

Dere har konsentrert lamming, hvorfor? Siden jeg er i full jobb utenom er det greit å få lamminga over på kortere tid. Det meste skjer under en uke, så det krever god organisering og god plass. Vi bruker hormontamponger i alle de vaksne søyene. Vår erfaring er lavere lammetap, mindre smittepress og enklere til- og fravenning.

Hva betyr beitene: Beitene betyr veldig mye om våren fram til sauen skal til heis, deretter overtar kyrne. Har vi gode beiter om våren, slipper vi å beite så mye av det fulldyrka.

Hvordan skjøtter dere beitene? I tillegg til kalking gjødsles størsteparten av beitene med husdyrgjødsel. Kunstgjødsel blir spredd med traktor på de steder som er kjørbart og mye av arealet blir gjødslet for hånd. Det blir tatt regelmessig jordprøver av beitene og de områdene vi kalket i år viste behov for kalking.

Kontakt oss

Anne Wold-Hansen
Kommunikasjonskoordinator
tlf. +4792211840
tlf. +4792211840


Hanne Markussen Eek
Konsernsjef
tlf. +4797611505
tlf. +4797611505