Hopp til hovedinnhold
Logo – Franzefoss Minerals
Søk


Kalken går inn som hovedsponsor for Verdal IL

Fra venstre: Daglig leder i NorFraKalk Glenn Håkon Bekkeli, daglig leder i Verdal IL Jorunn Dahling, konsernsjef Franzefoss Minerals Hanne Markussen Eek, styreleder Christoffer Karlsen i Verdal IL og daglig leder i Verdalskalk Arnt Martin Storli. Foto: Kent-Einar Myreng, Innherred.

Kalkindustrien i Verdal har vært, og er, under forholdsvis stor utvikling på Innherred.

Verdalskalk AS, NorFraKalk og Franzefoss Minerals har derfor bestemt seg for å gå sammen og bli hovedsponsor for Verdal IL. Vi skal være i dette samfunnet i veldig mange år og er avhengig av at folk vil bosette seg i området. Et velfungerende idrettslag kan være utslagsgivende for at folk bosetter seg nettopp i en slik kommunen som Verdal. Vi vet i dag at det vil være et stort behov for nye rekrutteringer i industrien de neste årene i Verdal, og derfor er det viktig for oss at vi kan være med å tilrettelegge for Verdal IL slik at de kan lage tilbud for mange. Konseptet med lav terskel og at de prøver å tilrettelegge for alle slik at ingen skal bli utestengt på grunn av dårlig økonomi, er viktig for oss.

Det var også viktig for oss at 20 prosent (dvs. 100 000 kroner) av pengene på 500.000 kroner vi går inn med som hovedsponsor, vil bli fordelt på de andre idrettslagene i kommunen.

Vi vil bli mest synlig på sentralidrettsanlegget der vi vil profilere oss med plakater, banenavn og profilering på drakter.

Vi har skrevet en treårskontrakt med opsjon på tre nye år som hovedsponsor. Det var viktig for oss å ha en slik lengde på kontrakten, så får også idrettslaget muligheten til å planlegge langsiktig.