Hopp til hovedinnhold
Logo – Franzefoss Minerals
Søk


Franzefoss Minerals har kjøpt Toten Pukk

Franzefoss Minerals og Hagen Group har i dag inngått avtale om kjøp av aksjene i Toten Pukk AS og deler av virksomheten i Toten Pukkverk AS. Overdragelse er gjeldende fra 1.november 2023. Hagen Group overdrar med salget både virksomhet og driften av dagbruddet i Syljulia på Østre Toten, til Franzefoss Minerals.

Toten Pukk er et spennende tilskudd til vår kalkvirksomhet i Toten-traktene, og vi ser frem til å utvikle driften av ressursen videre. Det inngås i forbindelse med virksomhetsoverdragelsen separat avtale om uttaksrett med grunneier Toten Almenning, Lodd 3. Franzefoss Minerals er en familieeid bergverksbedrift og har siden 1919 produsert kalk til først og fremst landbruket. I 1936 startet vi også opp med pukkverksdrift. Siden 2005 har Franzefoss Minerals AS vært en ren mineralbedrift med fokus på kalk og dolomitt.

Vi ser frem til å bli kjent med- og videreføre samarbeidet med Toten Almenning og kunder av Toten Pukkverk. I forbindelse med oppkjøpet vil én operatør få tilbud om overgang til Franzefoss Minerals.

Hanne Markussen Eek
Daglig leder