Hopp til hovedinnhold
Logo – Franzefoss Minerals
Søk

Om oss

Franzefoss Minerals er den ledende bergverksbedriften på kalk i Norge med et stort fokus på miljø. Gjennom bærekraftig utnyttelse av våre kalk- og dolomittforekomster tilfører vi samfunnet kvalitetsprodukter som er skreddersydd oppgaven, og som leveres der de skal brukes.

Historie

Bergverksbedriften Franzefoss Minerals er et 100 % familieeid konsern med en lang og spennende historie. Her får du historien beskrevet punktvis i korte trekk.

 • Vår virksomhet startet i 1919 da W. B. Markussen bygget Franzefoss Kalkmølle basert på en lokal kalkforekomst ved Franzefossen i Sandvikselven i Bærum. Selskapet var personlig eiet fram til 1936. Det ble da overtatt av sønnen Sverre Markussen og omgjort til aksjeselskapet Franzefoss Bruk AS.
 • Selskapet vokste sterkt etter krigen innen kalk, pukk og etter hvert betong og asfalt med en rekke anlegg på Østlandet og i Nord Norge.
 • Sverre Markussens seks barn overtok selskapet med like andeler i 1973 under ledelse av Olav Markussen. Veksten fortsatte og bedriften gikk også inn i silikatmineraler og gjenvinning, men etter hvert ut av asfalt og betong.
 • Den første kalkvirksomhet utenfor Franzefoss var oppbyggingen av anlegget i Ballangen i 1979-80, basert på ni års prøvedrift av dolomittforekomsten på Hekkelstrand i Ofoten.
 • I 1982 ble Hylla Kalkverk på Inderøy overtatt fra familien Buch som hadde drevet selskapet siden starten i 1897. Virksomheten gikk i 1991 inn i Verdalskalk AS.
 • I 1983 ble Ringerike Kalkverk på Åsa overtatt av familien Berg, og i 1995 ble Hole Kalkverk på Bøverbru overtatt av familien Sandbakken.
 • Feltspat/kvartsanlegget i Lillesand og olivinanlegget på Bryggja ble overtatt av familien Bjørum i 1988. Denne virksomheten ble i 1994-95 lagt inn i selskapet North Cape Minerals AS hvor man tok en eierandel på 16 %, noe som ble redusert til 11 % i 2004.
 • I 2004 ble NorFraKalk dannet sammen med Nordkalk for å produsere høykvalitets kalk for PCC (Percipitated Calsium Carbonate) til papir og til andre spesielle industriformål.
 • I 2005 ble en og en tredjedel av eiergrenene i Franzefoss Bruk AS løst ut gjennom selskapets kjøp av egne aksjer. Tre av grenene dannet selskapet Franzefoss AS, solgte sine aksjer i Franzefoss Bruk AS og kjøpte fra samme selskap Franzefoss Pukk AS, Franzefoss Gjenvinning AS og Franzefossbyen. De to gjenværende grener, representert ved Gunnar og Olav Markussen med familie, dannet selskapet Franzefoss Minerals AS. Dette selskapet kjøpte da alle aksjer i Franzefoss Bruk AS, som da omfattet all kalk og mineralbasert virksomhet, så vel som den opprinnelige kalkmølla ved Franzefossen. Kalkmølla er nå en kulturstasjon i Bærum.
 • Kalkvirksomheten har siden utviklet seg til et robust konsern i Franzefoss Minerals AS, med tre solide produksjonsselskaper, kompetente stabsressurser og en salgsorganisasjon.
 • Vi har vokst fra 103 ansatte i 2005 til 171 ansatte i 2018, og nye markeder og produksjonsanlegg har kommet til.

Kalkkonsernet er 100 år i 2019, og vi ser frem til 100 nye år.

Organisasjon

Konsernet er organisert som følger:

Franzefoss Minerals AS Olav Ingstadsv. 5 AS 100 % Franzefoss Bruk AS 100 % Verdalskalk AS 55 % NorFraKalk AS 50 %

Franzefoss Bruk AS er eierselskap for Verdalskalk AS (55 %) som er et produksjonsselskap for aksjonærene basert på Tromsdalskalken. Øvrige eiere er Faxe Kalk AS (35 %) og Nordkalk Oy Ab (10 %).

NorFraKalk AS (50 %) er et tilknyttet selskap for produksjon av brentkalk for aksjonærene. Den andre aksjonæren er Nordkalk Oy Ab.

Olav Ingstadsvei 5 AS er konsernets eiendomsselskap på Rud i Bærum.

Geologiske ressurser

Bergindustrien omfatter virksomheter som lever av å ta ut og bearbeide mineraler og bergarter fra fast fjell eller løsmasser.

Som en av landets ledende leverandører av kalk, dolomitt og pukk har vi i Franzefoss Minerals et stort ansvar.

Vi er bevisst de belastninger vi påfører samfunnet, men vi vet også at samfunnet trenger kalk. Dette medfører et konstant ansvar for å være en ansvarlig samfunnsaktør, og i best mulig grad bidra til bærekraftig verdiskapning. Vi er avhengig av langsiktige og forutsigbare rammevilkår for å kunne forvalte våre ressurser i 100-års perspektiv. Tett dialog og nært samarbeid med lokale politikere og interessegrupper er avgjørende for at vi skal lykkes. Som bergverksbedrift og distriktsnæring sørger vi også for positive ringvirkninger for verdiskapningen hos underleverandører, og i de lokalsamfunn der vi har virksomhet.

Langsiktig forvaltning av våre ressurser 

Som bergverksbedrift skal vi legge langsiktige strategier for vår virksomhet basert på ansvaret for å bidra til en bærekraftig utvikling.

Et uttak fra naturen skal gi oss optimal verdi med minst mulig påvirkning, og vi skal sikre senere bruk av det berørte området.

Vårt moderne samfunn baserer sin levestandard på teknologi- og industriprodukter som er avhengig av leveranser av mange ulike industrimineraler. Kalk- og dolomittprodukter er viktige innen kategorien industriprodukter, og har i tillegg til å være råstoff i ulike prosesser også egenskaper som gir positive miljøeffekter i en rekke prosesser. Å fremstille disse miljøproduktene medfører uttak av ikke-fornybare ressurser og prosessering med både energiforbruk og fare for utslipp mot våre omgivelser.

Det er vårt ansvar at våre råvarer og produkter, som samfunnet er avhengige av, blir produsert på en miljøriktig måte uten unødig bruk av energi og unødige miljøbelastninger.

Karriere

Vi i Franzefoss Minerals ønsker å møte fremtiden med dyktige og engasjerte ansatte. Vi har for tiden en ledig stilling som Prosess-/vedlikeholdsoperatør.

Trenger du hjelp? Legg igjen en beskjed, så kontakter vi deg!
 • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.